Współpraca POZ i medycyny paliatywnej – badanie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Z przyjemnością zawiadamiany, iż badanie „Opieka paliatywna w POZ” dedykowane lekarzom POZ oraz równocześnie prowadzone badanie „Współpraca lekarzy opieki paliatywnej z lekarzami POZ” uzyskały patronat Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej.

Zależy nam na szerokim spojrzeniu na zagadnienie opieki wspierającej u Pacjentów przewlekle i terminalnie chorych. Badanie prowadzone jest przez Katedrę i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, pod patronatem Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej.

Badanie uzyskało patronat Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej.

 

Patronat Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej Patronat Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
   

 

Co badamy?

Zapewnienie maksymalnie skutecznej i adekwatnej opieki medycznej Pacjentom w okresie terminalnym choroby przewlekłej stanowi nie tylko obowiązek prawny, konstytucyjny, ale także etyczny dla nas, lekarzy pracujących w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Współpraca w tym zakresie stanowi również ogromne wyzwanie dla środowiska lekarskiego

 


Przejdź do ankiety dla lekarzy POZ:

https://ptmr.info.pl/ankieta-poz/

Przejdź do ankiety dla lekarzy opieki paliatywnej:

https://ptmr.info.pl/ankieta-wspolpraca-poz/