Webinar: Medycyna podróży a szczepienia - 23.05.2024 r. godz. 19:00

Kurs dostępny jest wyłącznie dla zalogowanych użytkowników posiadających zweryfikowany numer PWZ.

 

Kurs dotyczący opieki koordynowanej w niewydolności serca jest przeznaczony przede wszystkim dla lekarzy rodzinnych, którzy pragną zwiększyć swoją wiedzę w zakresie niewydolności serca.

Rola lekarzy rodzinnych uległa wzmocnieniu dzięki wprowadzeniu opieki koordynowanej, która daje nowe możliwości w zakresie diagnostyki, a także leczenia i prowadzenia pacjenta z wieloma chorobami przewlekłymi w ramach m.in. ścieżki kardiologicznej.

Dzięki przedstawionym w materiałach wideo informacjom pragniemy ułatwić lekarzom pracującym w POZ opiekę nad pacjentami z niewydolnością serca. Oprócz zagadnień związanych z chorobą - jej diagnostyką, leczeniem czy rokowaniem, szczegółowo omawiamy także możliwości diagnostyczno-terapeutyczne w ramach koszyka POZ oraz opieki koordynowanej.

W przygotowanych nagraniach zawarte zostały także informacje dotyczące możliwości skierowania pacjentów wymagających opieki specjalistycznej. Dla lekarzy rodzinnych oprócz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej możliwa jest także konsultacja z kardiologiem w ramach opieki koordynowanej oraz skierowanie chorego do Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Wierzymy, że przekazana wiedza specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej i kardiologii oraz wprowadzenie nowych możliwości dzięki opiece koordynowanej dostarczy lekarzom rodzinnym niezbędnych narzędzi i praktycznych wskazówek, przez co przyczyni się do znaczącej poprawy opieki nad pacjentami z niewydolnością serca w ramach POZ.

Ukończenie kursu z pozytywnym wynikiem
(minimum 60% poprawnych odpowiedzi w teście składającym się z pytań zamkniętych)
uprawnia do uzyskania 11 punktów edukacyjnych oraz certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie. 

Certyfikat będzie można znaleźć w zakładce "moje konto", w kolumnie "certyfikaty."

 
Na kurs składa się 11 nagrań szczegółowo poruszających najważniejsze zagadnienia w praktyce lekarza rodzinnego w przypadku pacjenta z niewydolnością serca. Materiały zostały opracowane i przedstawione przez specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej i kardiologii na podstawie najbardziej aktualnych wytycznych polskich i międzynarodowych.

Zagadnienie zawarte w kursie w sposób wyczerpujący poruszają tematykę niewydolności serca i obejmują poniższe tematy:

Poprzez przygotowane materiały edukacyjne przekazanych zostanie wiele teoretycznych, ale także i praktycznych wskazówek do wykorzystania w gabinecie lekarza rodzinnego podczas opieki nad pacjentem z niewydolnością serca oraz pacjenta zagrożonego wystąpieniem tej choroby.

Projekt edukacyjny uzyskał patronat Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego