Webinar: Medycyna podróży a szczepienia - 23.05.2024 r. godz. 19:00

Materiały video nt. opieki koordynowanej w diabetologii dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników posiadających zweryfikowany numer PWZ.

 

Z wielką radością zapraszamy do udziału w naszym kompleksowym kursie "Opieka koordynowana w diabetologii". Ten zaawansowany program szkoleniowy został zaprojektowany, aby dostarczyć uczestnikom dogłębnej wiedzy na temat nowoczesnych metod leczenia cukrzycy oraz roli, jaką opieka koordynowana odgrywa w poprawie jakości życia osób z cukrzycą.

W ramach kursu oferujemy dostęp do szerokiej gamy nagrań na następujące tematy:

 1. WEBINAR: Cele i priorytety w nowoczesnym leczeniu cukrzycy. Co zyskuje pacjent na opiece koordynowanej?
  Odkryj cele i priorytety w leczeniu cukrzycy oraz poznaj korzyści płynące z opieki koordynowanej dla pacjentów.
 2. Współpraca lekarza rodzinnego i diabetologa w obliczu zmian w POZ – spojrzenie z obu stron
  Zrozumienie znaczenia współpracy pomiędzy lekarzem rodzinnym a diabetologiem w kontekście zmian w podstawowej opiece zdrowotnej.
 3. Rola koordynatora
  Poznaj kluczowe aspekty roli koordynatora w efektywnej opiece koordynowanej nad pacjentami z cukrzycą.
 4. Wizyta kompleksowa pacjenta z cukrzycą w POZ – zasady realizacji
  Dowiedz się, jak prawidłowo przeprowadzać kompleksowe wizyty dla pacjentów z cukrzycą w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
 5. Badania profilaktyczne – CHUK, 40Plus. Jak realizować?
  Znajomość procedur wykonania badań profilaktycznych i oceny zdrowia pacjenta, a także postępowanie przy nieprawidłowych wynikach.
 6. Rozpoznanie cukrzycy i ustalanie celu terapeutycznego
  Ustalanie priorytetów terapeutycznych w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.
 7. Wdrożenie i intensyfikacja terapii
  Wybór odpowiedniej terapii w zależności od chorób współistniejących, kontrola i opieka długofalowa.
 8. Powikłania cukrzycy
  Zarządzanie ryzykiem i optymalne leczenie pacjentów z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych i nerkowych.
 9. Edukacja pacjenta – rola koordynatora, pielęgniarki i lekarza
  Znaczenie edukacji pacjenta w kontroli cukrzycy i zmianach stylu życia.
 10. Algorytmy pracy z pacjentem z cukrzycą w POZ
  Omówienie przypadków klinicznych z uwzględnieniem opieki koordynowanej.
 11. [MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY] Tworzenie Indywidualnego Planu Opieki Medycznej i Zasady rozliczania świadczeń opieki koordynowanej
  Wskazówki dotyczące tworzenia planów opieki i rozliczeń w zakresie opieki koordynowanej.

Ten kurs jest skierowany do wszystkich profesjonalistów medycznych zainteresowanych rozwojem w zakresie diabetologii i opieki koordynowanej.