Zapraszamy do podcastów Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. W najpopularniejszych aplikacjach podcastowych oraz poniżej, na naszej stronie www, znajdują się przygotowane materiały z rekomendacjami, wytycznymi i zaleceniami dla lekarzy rodzinnych.

Wiedza na wyciągniecie słuchawki!


Posłuchaj podcastów:

Cykl podcastów „Rozmowy o cukrzycy i nerkach”
lek. Mateusz Babicki

Podstawy medycyny podróży dla lekarzy POZ
Autor: lek. Maciej Pawłowski

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem dla lekarzy POZ (2018)

Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii (2017)

Postępowanie u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych (2019)

Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii u dzieci (2019)

Rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci dla lekarzy POZ (2016)

Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby (NAFLD) – rekomendacje dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Opracowane na podstawie zaleceń Polskiej Grupy ekspertów NAFLD (2019)

ReKOMendacje PostępowaniA w GRYPie u dzieci dla lekArzy podStawowej opieki zdrowotnej – KOMPAS GRYPA (2019)

Bezpieczne stosowanie benzodiazepin w podstawowej opiece zdrowotnej – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych (2019)