Webinar: Medycyna podróży a szczepienia - 23.05.2024 r. godz. 19:00

W Polskim Towarzystwie Medycyny Rodzinnej działają następujące sekcje:

Sekcja Chorób Metabolicznych i Cywilizacyjnych

Sekcja Chorób Metabolicznych i Cywilizacyjnych ma skupiać się na szeroko pojętej problematyce chorób określanym wspólnym mianem „epidemii XXI wieku”, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień endokrynologicznych, diabetologicznych i obesitologicznych. Pacjenci z tymi schorzeniami stanowią lwią część populacji z którą pracują lekarze rodzinni – liczymy na to że poprzez działalność edukacyjną i propagatorską (na drodze kursów, szkoleń, spotkań naukowych) członkowie Sekcji zyskają większe kompetencje w radzeniu sobie z tymi niełatwymi problemami codziennej praktyki klinicznej.

Email: cywilizacyjne@ptmr.info.pl


Przewodnicząca:
dr hab. n. med. Karolina Kłoda

Sekcja COVID-19


Przewodniczący:
lek. Mateusz Babicki

Sekcja COVID-19 powstała naprzeciw oczekiwaniom lekarzy rodzinnych, którzy w swojej codziennej praktyce kompleksowo zajmują się pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2, zapewniają możliwość szczepień ochronnych a także zwalczają powikłania tej choroby. Jednocześnie świadcząc pozostałe usługi medyczne.
Kierunki działania sekcji opierają się na:

 • dostarczaniu informacji odnośnie obowiązujących norm prawnych w związku z trwającą pandemią COVID-19
 • propagowanie i współtworzenie najnowszych rekomendacji zarówno dla lekarzy jak i pacjentów dotkniętych chorobą oraz jej powikłaniami
 • wieloośrodkowej współpracy naukowej dotyczącej zagadnień związanych z COVID-19
 • organizacji szkoleń naukowych, webinarów mających na celu podnoszenie kompetencji lekarzy w zakresie walki z COVID-19 oraz jej powikłań

 

Wszystkie osoby zainteresowane jakąkolwiek współpracą zachęcam do kontaktu mailowego na niżej podany adres.

Adres e-mai: covid19@ptmr.info.pl

Sekcja Opieki Wspierającej i Leczenia Bólu

Działania sekcji nakierowane są na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych lekarzy pracujących w POZ w zakresie opieki wspierającej i leczenia bólu. Skupiamy się na promowaniu właściwej terapii objawów towarzyszących chorobom przewlekłym i onkologicznym, edukacji w zakresie wdrażania i prowadzenia leczenia przeciwbólowego, rozwijaniu współpracy z lekarzami opieki paliatywnej. 

Tematy opieki nad ciężko i nieuleczalnie chorymi są Ci bliskie? Zachęcamy do kontaktu, włączenia się w prace sekcji i uczestniczenia w wymianie doświadczeń, poszerzeniu wiedzy i zdobywaniu praktycznych umiejętności. 

Zapraszamy do kontaktu, zgłaszania swoich potrzeb w zakresie edukacji i rozwoju zawodowego w tematach związanych z pracami sekcji. 

Adres e-mail: opiekaibol@ptmr.info.pl
lek. Agnieszka Matusiak-Jońska (e-mail: 
jonskaagnieszka@gmail.com),

lek. Aleksander Biesiada (e-mail: alek@mistrzpolikarp.pl).


Przewodnicząca:
lek. Agnieszka Matusiak-Jońska


Przewodniczący:
lek. Aleksander Biesiada

Sekcja Naukowa


Przewodnicząca:
dr hab. n. med. Karolina Kłoda


Przewodniczący:
lek. Mateusz Babicki


Wiceprzewodnicząca:
dr hab. Maria Bujnowska-Fedak

W naszych zamierzeniach, sekcja zgromadzi osoby zainteresowane działalnością naukową w medycynie rodzinnej. Do członków sekcji będą w pierwszej kolejności kierowane pomysły badawcze i zaproszenia do ich realizacji, czy informacje o możliwościach pozyskania środków. Członkowie sekcji, mając własne pomysły badawcze, będą mogli je skonsultować z zarządem sekcji i uzyskać porady, czy opinie. Chcąc opublikować pracę – uzyskać poradę, gdzie warto.

Sekcja będzie również mogła organizować konkursy i rekomendować granty naukowe dla lekarzy rodzinnych, a także występować do zarządu o środki na ich sfinansowanie. Będzie też organizować spotkania i warsztaty w ramach kongresów PTMR oraz innych konferencji organizowanych przez nasze Towarzystwo.

Adres e-mail: nauka@ptmr.info.pl

Sekcja Młodych Lekarzy

Sekcja Młodych Lekarzy Rodzinnych ma za zadanie wspierać w szczególnie trudnym i ważnym momencie kariery zawodowej, jakim jest szkolenie specjalizacyjne, ale także po zakończonej specjalizacji. Wiemy, że medycyna rodzinna jest niezwykle ciekawą dziedziną medycyny, ale jednocześnie bardzo obszerną, co może rodzić pewne wątpliwości w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym w codziennej praktyce.

Zrzeszając Młodych Lekarzy Rodzinnych wokół Sekcji tworzymy platformę wymiany informacji, ale i doświadczeń między sobą, także od starszych Kolegów i Koleżanek. Sekcja Młodych Lekarzy Rodzinnych to również uczestnictwo w różnych spotkaniach naukowych, kursach czy konferencjach.

Adres e-mail: mlodzirodzinni@ptmr.info.pl


Przewodniczący:
lek. Wojciech Malchrzak

Sekcja Szczepień


Przewodnicząca:
prof. dr hab. Aneta Nitsch-Osuch

Sekcja skupia się w działaniu na kwestiach związanych ze szczepieniami.

Adres e=mail: szczepienia@ptmr.info.pl

Sekcja Zagadnień Prawnych w POZ

W swoich działaniach sekcja skupia się na kwestiach formalnych pracy lekarzy rodzinnych.

Adres e-mail: prawo@ptmr.info.pl


Przewodnicząca:
lek. Joanna Szeląg

Sekcja Medycyny Stylu Życia


Przewodnicząca:
lek. Paulina Anczykowska


Przewodnicząca:
lek. Paulina Pepłowska

Medycyna stylu życia jest nie tylko metodą prewencji, ale także nieodzownym elementem leczenia chorób cywilizacyjnych, z którymi jako lekarze rodzinni spotykamy się każdego dnia. W ramach działalności sekcji będziemy dzielić się wiedzą i praktycznymi materiałami, z których wszyscy lekarze rodzinni będą mogli korzystać w pracy z pacjentami. Zaplanowaliśmy cykl webinarów wprowadzajacych w podstawy tematyki medycyny stylu życia z zamysłem pogłębiania zagadnień w kolejnych edycjach. Skupimy entuzjastów zainteresowanych tematem, ale również osoby, które chcą stawiać pierwsze kroki we wprowadzaniu interwencji niefarmakologicznych. Podpowiemy, jak wprowadzać metody behawioralne i motywacyjne w praktyce klinicznej. Z naszej wiedzy i doświadczenia będziecie mogli czerpać w ramach Kongresów Polskiego Towarzystwa Medyczne Rodzinnej. 
W razie pytań, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z przewodniczącymi sekcji: Pauliną Anczykowską oraz Pauliną Pepłowską

Mail sekcji: sekcja.msz@ptmr.info.pl

Sekcja Elektrokardiografii

Misją Sekcji Elektrokardiografii jest rozpowszechnianie wiedzy na temat prawidłowej analizy zapisów EKG, jak i pomoc w interpretacji krzywych budzących wątpliwości.

Do głównych zadań Sekcji należy:

 • przeprowadzanie wykładów (część teoretyczna), jak i organizowanie warsztatów (część praktyczna) w trybie stacjonarnym;
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych w formie online;
 • odpowiadanie na przesłane maile zawierające skany/zdjęcia niejednoznacznych zapisów EKG i pomaganie w ich analizie.

 

W sekcji działają także:

 • dr n. med. Ireneusz Szymczyk
 • lek. Aleksandra Janczewska

Mail sekcji: sekcjaekg@gmail.com
ekg@ptmr.info.pl


Przewodniczący:
dr n. med. Błażej Kusz


dr n. med. Ireneusz Szymczyk


lek. Aleksandra Janczewska

Sekcja Fitoterapii


Przewodnicząca:
lek. Ewa Koźmińska-Badr

Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej zaprasza w swoje szeregi wszystkich lekarzy zainteresowanych fitoterapią oraz praktycznym zastosowaniem leków roślinnych w medycynie. 

Do zadań Sekcji Fitoterapii należy:

 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności lekarzy w zakresie fitoterapii;
 • promocja zasad fitoterapii opartej o EBM wśród lekarzy i pacjentów;
 • praktyczne zastosowanie leków roślinnych o potwierdzonej skuteczności na podstawie długotrwałego stosowania i doświadczenia w lecznictwie.
 

W ramach działalności Sekcji Fitoterapii zapraszamy do udziału w:

 • webinarach i konferencjach z zakresu fitoterapii i ziołolecznictwa;
 • spotkaniach ze znanymi w Polsce i zagranicą ekspertami fitoterapii;
 • omawianiu ciekawych przypadków pacjentów z praktyki klinicznej;
 • pisaniu artykułów naukowych do prasy fachowej;
 • wymianie doświadczeń i poszukiwaniu sprawdzonych źródeł wiedzy o lekach roślinnych.

lek. Ewa Koźmińska-Badr (ewa.kozminska@gmail.com)

Sekcja Medycyny Podróży

Kierunki działania Sekcji Medycyny Podróży PTMR:

 • poszerzanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego lekarzy rodzinnych w zakresie interdyscyplinarnej medycyny podróży poprzez organizację szkoleń i warsztatów,
 • dostarczanie bieżących informacji na temat wytycznych i regulacji dotyczących zdrowia międzynarodowego oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej na świecie,
 • dostarczanie bieżących informacji na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia osób podróżujących do rejonów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych.

 

W sekcji działają także:

 • dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak
 • dr n. med. Małgorzata Koziarska-Rościszewska

Adres e-mail:  medycynapodrozy@ptmr.info.pl

Zapraszamy do odwiedzenia stale aktualizowanej strony internetowej, prowadzonej przez prof. Korzeniewskiego: Link

Członkowie PTMR mogą otrzymać darmowe egzemplarze publikacji “Medycyna podróży w praktyce lekarskiej” oraz “Medyczny niezbędnik podróżnika“, których autorem jest przewodniczący Sekcji Medycyny Podróży prof. Krzysztof Korzeniewski.

Książki można odebrać w siedzibie PTMR we Wrocławiu lub zamówić ich wysyłkę (zamawiający ponosi koszt przesyłki pocztowej). Zapraszamy do kontaktu: ptmr@ptmr.info.pl

Liczba egzemplarzy jest ograniczona!


Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

Medycyna podróży w praktyce lekarskiej – okładka

Pozostałe sekcje

Sekcja skupia się w swoich działaniach na wykorzystaniu ultrasonografii w pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Przewodniczący:
lek. Piotr Polański

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Barbara Ślusarska

Przewodnicząca:
dr hab. Ewa Rudnicka-Drożak

Przewodniczący:
dr n. med. Paweł Żuk

Adres e-mail: koordynowana@ptmr.info.pl

Przewodnicząca:
lek. Justyna Ledwoch

Kontakt: sekcjawytycznych@ptmr.info.pl