W Polskim Towarzystwie Medycyny Rodzinnej działają następujące sekcje:

Sekcja Chorób Metabolicznych i Cywilizacyjnych

Sekcja Chorób Metabolicznych i Cywilizacyjnych ma skupiać się na szeroko pojętej problematyce chorób określanym wspólnym mianem “epidemii XXI wieku”, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień endokrynologicznych, diabetologicznych i obesitologicznych. Pacjenci z tymi schorzeniami stanowią lwią część populacji z którą pracują lekarze rodzinni – liczymy na to że poprzez działalność edukacyjną i propagatorską (na drodze kursów, szkoleń, spotkań naukowych) członkowie Sekcji zyskają większe kompetencje w radzeniu sobie z tymi niełatwymi problemami codziennej praktyki klinicznej.

Przewodniczący:

lek. Szymon Suwała

dr hab. Karolina Kłoda

Wiceprzewodnicząca:

dr hab. n. med. Karolina Kłoda

Sekcja COVID-19

Sekcja COVID-19 powstała naprzeciw oczekiwaniom lekarzy rodzinnych, którzy w swojej codziennej praktyce kompleksowo zajmują się pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2, zapewniają możliwość szczepień ochronnych a także zwalczają powikłania tej choroby. Jednocześnie świadcząc pozostałe usługi medyczne.
Kierunki działania sekcji opierają się na:

  • dostarczaniu informacji odnośnie obowiązujących norm prawnych w związku z trwającą pandemią COVID-19
  • propagowanie i współtworzenie najnowszych rekomendacji zarówno dla lekarzy jak i pacjentów dotkniętych chorobą oraz jej powikłaniami
  • wieloośrodkowej współpracy naukowej dotyczącej zagadnień związanych z COVID-19
  • organizacji szkoleń naukowych, webinarów mających na celu podnoszenie kompetencji lekarzy w zakresie walki z COVID-19 oraz jej powikłań

Wszystkie osoby zainteresowane jakąkolwiek współpracą zachęcam do kontaktu mailowego na niżej podany adres.

Przewodniczący:

lek. Mateusz Babicki

Sekcja Opieki Wspierającej i Leczenia Bólu

Działania sekcji nakierowane są na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych lekarzy pracujących w POZ w zakresie opieki wspierającej i leczenia bólu. Skupiamy się na promowaniu właściwej terapii objawów towarzyszących chorobom przewlekłym i onkologicznym, edukacji w zakresie wdrażania i prowadzenia leczenia przeciwbólowego, rozwijaniu współpracy z lekarzami opieki paliatywnej. 

Tematy opieki nad ciężko i nieuleczalnie chorymi są Ci bliskie? Zachęcamy do kontaktu, włączenia się w prace sekcji i uczestniczenia w wymianie doświadczeń, poszerzeniu wiedzy i zdobywaniu praktycznych umiejętności. 

Sekcji przewodniczą:

Zapraszamy do kontaktu, zgłaszania swoich potrzeb w zakresie edukacji i rozwoju zawodowego w tematach związanych z pracami sekcji. 

Adres e-mail sekcji:

Sekcja Naukowa

W naszych zamierzeniach, sekcja zgromadzi osoby zainteresowane działalnością naukową w medycynie rodzinnej. Do członków sekcji będą w pierwszej kolejności kierowane pomysły badawcze i zaproszenia do ich realizacji, czy informacje o możliwościach pozyskania środków. Członkowie sekcji, mając własne pomysły badawcze, będą mogli je skonsultować z zarządem sekcji i uzyskać porady, czy opinie. Chcąc opublikować pracę – uzyskać poradę, gdzie warto.
Sekcja będzie również mogła organizować konkursy i rekomendować granty naukowe dla lekarzy rodzinnych, a także występować do zarządu o środki na ich sfinansowanie. Będzie też organizować spotkania i warsztaty w ramach kongresów PTMR oraz innych konferencji organizowanych przez nasze Towarzystwo.

dr hab. Karolina Kłoda

Przewodnicząca:

dr hab. Karolina Kłoda

Maria Magdalena Bujnowska-Fedak

Wiceprzewodnicząca:

dr hab. Maria Bujnowska-Fedak

Sekcja Młodych Lekarzy

Sekcja Młodych Lekarzy Rodzinnych ma za zadanie wspierać w szczególnie trudnym i ważnym momencie kariery zawodowej, jakim jest szkolenie specjalizacyjne, ale także po zakończonej specjalizacji. Wiemy, że medycyna rodzinna jest niezwykle ciekawą dziedziną medycyny, ale jednocześnie bardzo obszerną, co może rodzić pewne wątpliwości w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym w codziennej praktyce. Zrzeszając Młodych Lekarzy Rodzinnych wokół Sekcji tworzymy platformę wymiany informacji, ale i doświadczeń między sobą, także od starszych Kolegów i Koleżanek. Sekcja Młodych Lekarzy Rodzinnych to również uczestnictwo w różnych spotkaniach naukowych, kursach czy konferencjach.

Przewodniczący:

lek. Wojciech Malchrzak

Sekcja Szczepień

Sekcja skupia się w działaniu na kwestiach związanych ze szczepieniami.

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Aneta Nitsch-Osuch

Sekcja Zagadnień Prawnych w POZ

W swoich działaniach sekcja skupia się na kwestiach formalnych pracy lekarzy rodzinnych.

Przewodnicząca:

lek. Joanna Szeląg

Sekcja Medycyny Stylu Życia

Sekcja medycyny stylu życia promuje tę dziedzinę, jako najlepszą metodę prewencji chorób cywilizacyjnych, z którymi lekarze rodzinni spotykają się każdego dnia. Stworzymy materiały edukacyjne, z których lekarze rodzinni będą mogli korzystać w pracy z pacjentami. Skupimy w jednym miejscu lekarzy, którzy chcą leczyć również środkami niefarmakologicznymi. Nauczymy jak wprowadzać metody behawioralne i motywacyjne w praktyce klinicznej. Nadrzędnym celem jest wspieranie prozdrowotnego stylu życia na wielu płaszczyznach. W niedalekiej przyszłości stworzymy grupy lokalne, w których będzie można pracować i rozwijać się. W odpowiedzi na duże zainteresowanie słuchaczy zorganizujemy na IX Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej ponownie cały panel medycyny stylu życia oraz warsztaty kuchni roślinnej. W razie pytań, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z przewodniczącą sekcji Kamilą Markiewicz – rezydentką medycyny rodzinnej, doktorantką w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu oraz studentką studiów podyplomowych z psychodietetyki.

Przewodnicząca:

lek. Kamila Markiewicz

Sekcja Medycyny Podróży

Kierunki działania Sekcji Medycyny Podróży PTMR:

– poszerzanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego lekarzy rodzinnych w zakresie interdyscyplinarnej medycyny podróży poprzez organizację szkoleń i warsztatów,

– dostarczanie bieżących informacji na temat wytycznych i regulacji dotyczących zdrowia międzynarodowego oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej na świecie,

– dostarczanie bieżących informacji na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia osób podróżujących do rejonów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych.

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

Serwis Medycyna Podróży

Zapraszamy do odwiedzenia stale aktualizowanej strony internetowej, prowadzonej przez prof. Korzeniewskiego: Link

W sekcji działają:

  • dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak
  • dr n. med. Małgorzata Koziarska-Rościszewska
Medycyna podróży w praktyce lekarskiej – okładka
Medyczny niezbędnik podróżnika – okładka

Uwaga!
Członkowie PTMR mogą otrzymać darmowe egzemplarze publikacji “Medycyna podróży w praktyce lekarskiej” oraz “Medyczny niezbędnik podróżnika“, których autorem jest przewodniczący Sekcji Medycyny Podróży prof. Krzysztof Korzeniewski.
Książki można odebrać w siedzibie PTMR we Wrocławiu lub zamówić ich wysyłkę (zamawiający ponosi koszt przesyłki pocztowej). Zapraszamy do kontaktu: ptmr@ptmr.info.pl

Liczba egzemplarzy jest ograniczona!

Sekcja Ultrasonografii

Sekcja skupia się w swoich działaniach na wykorzystaniu ultrasonografii w pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Przewodniczący:

lek. Piotr Polański

Sekcja Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Barbara Ślusarska