Webinar: Znaczenie szczepień dorosłych w chorobach przewlekłych - 07.05.2024 r. godz. 19:00

OPIEKA FARMACEUTYCZNA

Opieka farmaceutyczna to „świadczenie zdrowotne (…), udzielane przez farmaceutę i stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii”.

Ideą opieki farmaceutycznej jest zaangażowanie farmaceuty w aktywną, wielopłaszczyznową opiekę nad pacjentem. Założenia OF obejmują współpracę między farmaceutą i lekarzem oraz innymi przedstawicielami zawodów medycznych. 

Zakres opieki farmaceutycznej:

 • konsultacje farmaceutyczne
 • przeglądy lekowe
 • indywidualne plany opieki farmaceutycznej
 • recepty kontynuowane 
 • szczepienia
 • badania diagnostyczne

Zakres świadczeń OF określa ustawa o zawodzie farmaceuty. Zmiany wprowadzone w tej ustawie z 10 grudnia 2020r.  (zapisy obowiązują od 16. kwietnia 2021 r.) poszerzają zakres kompetencji farmaceuty i ujmują je w konkretne ramy prawy.

OPIEKA FARMACEUTYCZNA

Opieka farmaceutyczna to „świadczenie zdrowotne (…), udzielane przez farmaceutę i stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii„.

Ideą opieki farmaceutycznej jest zaangażowanie farmaceuty w aktywną, wielopłaszczyznową opiekę nad pacjentem. Założenia OF obejmują współpracę między farmaceutą i lekarzem oraz innymi przedstawicielami zawodów medycznych. 

Zakres opieki farmaceutycznej:

 • konsultacje farmaceutyczne
 • przeglądy lekowe
 • indywidualne plany opieki farmaceutycznej
 • recepty kontynuowane 
 • szczepienia
 • badania diagnostyczne

Zakres świadczeń OF określa ustawa o zawodzie farmaceuty. Zmiany wprowadzone w tej ustawie z 10 grudnia 2020r.  (zapisy obowiązują od 16. kwietnia 2021 r.) poszerzają zakres kompetencji farmaceuty i ujmują je w konkretne ramy prawy.

Wprowadzenie OF do szerokiej praktyki wymaga edukacji zarówno wśród farmaceutów jak i lekarzy oraz propagację tej idei wśród pacjentów. 

Pacjent dzięki OF otrzymuje kompleksową opiekę ze strony farmaceuty obejmującą przegląd lekowy czy konsultację farmaceutyczną mająca na celu poprawę compliance i redukcję polipragmazji.
W ramach tej konsultacji farmaceuta ma możliwość prowadzenia działań profilaktycznych (np. wykonywanie szczepień), a także prowadzenia diagnostyki np. wykonywanie testów antygenowych
w kierunku chorób wirusowych dróg oddechowych.

Korzyści z wprowadzenia OF:

 • poprawa compliance
 • redukcja polipragmazji
 • zwiększenie zakresu i dostępności świadczeń dla pacjentów
 • poprawa jakości życia pacjentów
 • zmniejszenie stosowania suplementów diety
 • zmniejszenie stosowania leków OTC (szczególnie tych zażywanych bez wskazań)
 • zwiększenie odsetka osób zaszczepionych
 • poprawa profilaktyki
 • optymalizacja pracy wszystkich pracowników ochrony zdrowia

Materiał edukacyjny dla lekarzy i farmaceutów

PARTNERZY: