Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej – dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

 

 

 

 

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław

 

71-325-51-26
kk.medrodzinna@gmail.com

Stanowiska i komunikaty

15.11.2020 r. Nowy wniosek akredytacyjny

Szanowni Państwo,
zmienił się załącznik do wniosku akredytacyjnego do specjalizacji z medycyny rodzinnej. Ci z Państwa, którzy są w trakcie przygotowywania wniosku, mogą złożyć wniosek ze starym do 30.11.2020 r.

Więcej informacji i załącznik

 

22.10.2020 Brak konieczności wystawiania zwolnienia lekarskiego w związku ze skierowaniem na izolację. Pracownik powinien jedynie poinformować pracodawcę o przyczynie nieobecności

Szanowni Państwo,
od 22.10.2020 osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Pracownicy powinni jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.

Więcej informacji

Komunikat w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu ustnego w ramach Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji jesiennej 2020 r.

Komunikat

 

Informacja w sprawie zaświadczeń o przeciwwskazaniach do zakrywania ust i nosa
Nie ma medycznych przeciwwskazań do zakrywania ust i nosa, poza wymienionymi w rozporządzeniu (są to: całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualna w stopniu co najmniej umiarkowanym, trudności w samodzielnym zakryciu/odkryciu ust lub nosa). Na potwierdzenie tych przeciwwskazań chory musi mieć dokument – może to być orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie.
Nie należy wystawiać zaświadczeń z powodów, które nie są przeciwwskazaniem do normalnej pracy i społecznego funkcjonowania (jak np. astma, alergia, zmiany skórne, etc.). W przypadku zaburzeń psychicznych należy uwzględniać ciężkie zaburzenia, jak np. psychozy. Proszę mieć na uwadze, że wystawianie takich zaświadczeń z przyczyn błahych lub na żądanie pacjenta jest działaniem wbrew interesowi społecznemu w czasie pandemii.

Komunikat Konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczący zadań lekarza POZ w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym SARS CoV-2. Stan na 19.10.2020 r., aktualizacja 21.10.2020 r.

Pobierz dokument

 

Interpretacja zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakazanych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego dotycząca przedłużania izolacji przez lekarza POZ u pacjentów z dodatnim wynikiem w kierunku SARS CoV-2 z dnia 1 września 2020 r.

Pobierz dokument

Rozporządzenie MZ z 01.09.2020 r.

Rozporządzenie MZ z 08.10.2020 r.

 

Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Pobierz wytyczne – wersja graficzna

Pobierz wytyczne – wersja tekstowa

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Pobierz dokument

 

Wykaz piśmiennictwa dla lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ 2020

Wykaz piśmiennictwa

 

Komunikat w sprawie odbywania staży kierunkowych i wykonywania testów w kierunku COVID-19 dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne

Zobacz komunikat

Stanowisko Konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19

Stanowisko 30.04.2020 r.

Zapisz się do naszego Newslettera