Webinar: Zapobieganie zakażeniom RSV - 25.06.2024 r. godz. 19:00

Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej
dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław

tel. 71-325-51-26

STANOWISKA I KOMUNIKATY

Wykaz piśmiennictwa dla lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ 2024


Wytyczne konsultanta krajowego alergologii, konsultanta krajowego medycyny rodzinnej oraz prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczące diagnostyki i leczenia astmy u dorosłych w POZ, z uwzględnieniem opieki koordynowanej z dnia 16 lutego 2024


Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie chorób płuc oraz konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące diagnostyki i leczenia POCHP w POZ, z uwzględnieniem opieki koordynowanej z dnia 16 lutego 2024


Wytyczne konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej, hipertensjologii i kardiologii dotyczące opieki nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem opieki koordynowanej z dnia 08.02.2023r.


Wytyczne Polskiego Towarzystwa Dietetyki i krajowego konsultanta w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące udzielania konsultacji dietetycznych w ramach opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 31. stycznia 2023 r.


Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące wykonywania szybkich testów antygenowych w kierunku grypy, COVID-19 i RSV w podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 9. stycznia 2023 r.


Standard postępowania w cukrzycy w POZ z uwzględnieniem opieki koordynowanej dla lekarzy POZ z grudnia 2022 r.


Stanowisko konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej dotyczące diagnostyki obrazowej płuc przy użyciu tomografii komputerowej (TK) w POZ oraz programu diagnostyki przesiewowej w kierunku raka płuca z dnia 15 grudnia 2022 r.


Wytyczne konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz diabetologii dotyczące opieki nad pacjentem z cukrzycą w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem opieki koordynowanej z dnia 14. listopada 2022 r.


Wytyczne rozpoznawania i leczenia cukrzycy dla lekarzy rodzinnych Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego opublikowano: 08. października 2022 r.


Ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna w cukrzycy

Porady edukacyjne w cukrzycy w ramach opieki koordynowanej w POZ


Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące nowych świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (badania diagnostyczne w ramach budżetu powierzonego) z dnia 25. lipca 2022 r.


Wykaz piśmiennictwa dla lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ 2022 (aktualizacja maj 2022 r.)


Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej z dnia 28.03.2022 dotyczące postępowania z pacjentami podejrzanymi o zakażenie i zakażonymi SARS-CoV-2 w Podstawowej Opiece Zdrowotnej


Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej z dnia 22.12.2021 dotyczące postępowania z pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 w trakcie izolacji w warunkach domowych


Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii z dnia 03.11.2021 dotyczące podawania iniekcji dożylnych/domięśniowych u dzieci 0-18 lat w domu pacjenta / w opiece ambulatoryjnej (w gabinecie zabiegowym) / w domu dziecka

Konsultant Krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej popiera powyższe stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii i zaleca stosowanie się lekarzy rodzinnych do niego.


Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej z dnia 29 października 2021 r. dotyczące zlecania badań diagnostycznych w kierunku infekcji SARS-CoV-2 w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej


Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci


Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej


23.12.2020 Kształcenie specjalizacyjne z medycyny rodzinnej – Biała księga 2020

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy, 

oddajemy do Państwa rąk wyniki badania ankietowego, jakie zostało przeprowadzone wśród lekarzy będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego oraz do 5 lat po jego ukończeniu. W badaniu wzięło udział 472 lekarzy. Z jednej strony wskazuje to na duże zainteresowanie młodych lekarzy kwestiami związanymi ze szkoleniem. Z drugiej pozwala na wyciąganie wniosków z odpowiedzi udzielonych przez tak dużą grupę lekarzy.

Skąd pomysł ankiety?

Jednym z najważniejszych zadań konsultanta krajowego jest nadzór nad szkoleniem specjalizacyjnym, a ja jako nowo powołany konsultant chciałam znać opinie na temat szkolenia tych, którzy w nim aktualnie uczestniczą lub je niedawno zakończyli. 

Jednocześnie w wakacje weszła w życie nowa ustawa o zawodzie lekarza, która implikuje powstanie nowych programów specjalizacji. Jest to zatem właściwy moment, aby rozmawiać o tym, co w obecnym programie jest dobre, a co powinno ulec zmianie. Jakie są bolączki szkolenia w podmiotach szkolących, na co należy zwrócić uwagę, przygotowując nowe kryteria akredytacji.

Ankieta wskazała wiele problemów. Nie wszystkie będą proste do rozwiązania.

Niemniej jednak zespół ekspertów, opracowujący nowy program specjalizacji, z uwagą zapoznał się z wynikami badania ankietowego i niewątpliwie wpłyną one na zawartość nowego programu specjalizacji.

Zachęcam Państwa do lektury i do rozmowy, wymiany poglądów, zgłaszania pomysłów. Wszystkim nam powinno zależeć, aby ta jedna z podstawowych dla systemu ochrony zdrowia specjalizacji była efektem najwyższej jakości szkolenia.


01.02.2021 r. Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu

Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu – stanowisko konsultantów krajowych: medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych oraz anestezjologii i intensywnej terapii we współpracy z Radą Medyczną przy Premierze RP z dnia 01.02.2021 r.


11.01.2021 r. Stanowisko w sprawie kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii z dnia 11.01.2021 r. dotyczące sposobu kwalifikacji osób dorosłych do szczepień masowych przeciwko COVID-19


Wykaz piśmiennictwa dla lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ 2021


15.11.2020 r. Nowy wniosek akredytacyjny

Szanowni Państwo,
zmienił się załącznik do wniosku akredytacyjnego do specjalizacji z medycyny rodzinnej. Ci z Państwa, którzy są w trakcie przygotowywania wniosku, mogą złożyć wniosek ze starym załącznikiem do 30.11.2020 r.


22.10.2020 Brak konieczności wystawiania zwolnienia lekarskiego w związku ze skierowaniem na izolację. Pracownik powinien jedynie poinformować pracodawcę o przyczynie nieobecności

Szanowni Państwo,
od 22.10.2020 osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Pracownicy powinni jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.


Komunikat w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu ustnego w ramach Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji jesiennej 2020 r.


Informacja w sprawie zaświadczeń o przeciwwskazaniach do zakrywania ust i nosa

Nie ma medycznych przeciwwskazań do zakrywania ust i nosa, poza wymienionymi w rozporządzeniu (są to: całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualna w stopniu co najmniej umiarkowanym, trudności w samodzielnym zakryciu/odkryciu ust lub nosa). Na potwierdzenie tych przeciwwskazań chory musi mieć dokument – może to być orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie.
Nie należy wystawiać zaświadczeń z powodów, które nie są przeciwwskazaniem do normalnej pracy i społecznego funkcjonowania (jak np. astma, alergia, zmiany skórne, etc.). W przypadku zaburzeń psychicznych należy uwzględniać ciężkie zaburzenia, jak np. psychozy. Proszę mieć na uwadze, że wystawianie takich zaświadczeń z przyczyn błahych lub na żądanie pacjenta jest działaniem wbrew interesowi społecznemu w czasie pandemii.


Stan na 19.10.2020 r., aktualizacja 21.10.2020 r.: Komunikat Konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczący zadań lekarza POZ w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym SARS CoV-2.


Interpretacja zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakazanych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego dotycząca przedłużania izolacji przez lekarza POZ u pacjentów z dodatnim wynikiem w kierunku SARS CoV-2 z dnia 1 września 2020 r.


Komunikat w sprawie odbywania staży kierunkowych i wykonywania testów w kierunku COVID-19 dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne


Stanowisko Konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19