Opieka paliatywna w POZ

Badanie pod patronatem Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej

Wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut. W podziękowaniu za poświecony czas przygotowaliśmy dla Państwa do pobrania plik PDF: o leczeniu koanalgetycznum. 

Co i czemu badamy?

Zapewnienie maksymalnie skutecznej i adekwatnej opieki medycznej Pacjentom w okresie terminalnym choroby przewlekłej stanowi nie tylko obowiązek prawny, konstytucyjny, ale także etyczny dla nas, lekarzy pracujących w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Stanowi jednak również ogromne wyzwanie. 

Opieka u kresu życia

Badamy możliwość zapewnienia opieki wspierającej rożnym grupom Chorych. 

Opieka w ramach POZ

Planujemy przebadać 2% wszystkich lekarzy pracujących w POZ w Polsce! Dlatego Pani/Pana pomoc jest ważna!

Ocena potrzeb lekarzy

Sprawdzamy, jak ocenia Pani/Pan możliwość zapewnienia opieki wspierającej Swoim Pacjentom, którzy tego potrzebują. 

Kto prowadzi badanie?

Zależy nam na szerokim spojrzeniu na zagadnienie opieki wspierającej u Pacjentów przewlekle i terminalnie chorych. Badanie prowadzone jest przez Katedrę i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, pod patronatem Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej, a także pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. 

Agnieszka Mastalerz-Migas

dr hab. n. med., 
prezes PTMR, 
Kierownik Katedry I Zakładu Medycyny Rodzinnej UM 
we Wrocławiu
Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny rodzinnej

Prowadzi nadzór merytoryczny nad badaniem ze strony medycyny rodzinnej. 

Aleksandra Ciałkowska-Rysz

dr hab. n. med.,
Prezes PTMP,
Oddział i Pracownia Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi

Prowadzi nadzór merytoryczny nad badaniem ze strony medycyny paliatywnej. 

W podziękowaniu - PDF

Każda z osób, które wypełnią ankietę otrzyma link do pobrania pliku PDF: tabelki z lekami wykorzystywanymi w bólu neuropatycznym, dawkami i sposobem włączania. 

Szczegóły badania

Badanie prowadzi lekarz Aleksander Biesiada, rezydent medycyny rodzinnej, lekarz hospicjum domowego z Krakowa, autor bloga dotyczącego opieki hospicyjnej mistrzpolikarp.pl.

Tak, badanie zostało zgłoszone do Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i jest prowadzone przez Katedrę i Zakład Medycyny Rodzinnej tego Uniwersytetu.

W 2018 roku zmarło 414 tysięcy Polaków. Główne przyczyny zgonu rozkładają się pomiędzy choroby układu krążenia oraz nowotwory. Liczba zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich pięciu dekad wrosła prawie 2,4-krotnie. W 2010 roku stwierdzono  prawie 93 tys. Surowe współczynniki umieralności wzrosły z 128/105 w 1965 roku do 278/105 w 2010 roku (mężczyźni/kobiety). Zapewnienie maksymalnie skutecznej i adekwatnej opieki medyczne tym Pacjentom stanowi nie tylko obowiązek prawny, konstytucyjny, ale także etyczny. Miejscem, do którego zgłaszają się Pacjenci wymagający opieki wspierającej jest gabinet lekarza POZ

Badanie stawia sobie za cel poszerzenie dostępu do danych dotyczących prowadzonej w Polsce interwencji w zakresie podstawowej opieki paliatywnej, to jest działań lekarzy POZ w zakresie rozpoznania, diagnostyki i leczenia bólu, innych objawów towarzyszących terminalnej fazie choroby, objawów psychologicznych, podjęcia rozmowy z pacjentem i jego opiekunami, a także kooperacji z lekarzami opieki paliatywnej. Są do dane o kluczowym znaczeniu dla projektowania działań mających poprawić tak sformułowaną podstawową interwencję paliatywną, z uwzględnieniem potrzeb pacjenta i możliwości lekarza POZ. Celem badania jest zebranie danych pozwalających na wprowadzanie modyfikacji do systemu POZ w zakresie opieki u kresu życia, z jednoczesnym usprawnieniem współpracy między lekarzami POZ i lekarzami opieki paliatywnej.

Ankieta dotyka najważniejszych kwestii związanych z opieką paliatywną w medycynie rodzinnej. Jej wypełnienie zajmie około 15 minut. 

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

"Państwa opinia, wiedza i doświadczenie zawodowe w zakresie opieki nad terminalnie Chorymi są dla nas bardzo ważne!
Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety."
Alek Biesiada
lekarz rezydent medycyny rodzinnej, lekarz hospicjum domowego

Zapraszamy do ankiety

Zapisz się do naszego Newslettera