Webinar: Medycyna podróży a szczepienia - 23.05.2024 r. godz. 19:00

Opieka koordynowana
w pulmonologii i alergologii - astma i POChP

Zachęcamy do udziału w kursie Opieka koordynowana w pulmonologii i alergologii – astma i POChP.  

Kurs skierowany jest przede wszystkim do lekarzy rodzinnych i lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Obejmuje on zagadnienia najczęstszych przewlekłych chorób dróg oddechowych – astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), których diagnostyka i leczenie objęte są ścieżką opieki koordynowanej.  

W materiałach umieszczonych w kursie znajdą Państwo najważniejsze aspekty diagnostyki oraz terapii chorób układu oddechowego z uwzględnieniem możliwości wykorzystania opieki koordynowanej. Opisują one postępowanie od podejrzenia, przez kryteria rozpoznania, aż po farmakoterapię w zaostrzeniach tych schorzeń.   

Kurs Opieka koordynowana w pulmonologii i alergologii to ponad 10 godzin niezwykle przydatnych wykładów prowadzonych przez specjalistów w dziedzinach medycyny rodzinnej, alergologii i pulmonologii.   

W ramach szkolenia omówione zostaną poniższe tematy:

Astma
 1. Zadania lekarza rodzinnego w astmie
 2. Diagnostyka astmy u dorosłych
 3. Badania dostępne w ramach koszyka POZ i budżetu powierzonego OK
 4. Leczenie astmy u dorosłych
 5. Wątpliwe sytuacje kliniczne a algorytm postępowania
 6. Astma wieku dziecięcego
 7. Zaostrzenia astmy u dzieci
 8. Zaostrzenia astmy u dorosłych
 9. Leczenie biologiczne ciężkiej astmy
 10. Porada kompleksowa i IPOM w astmie
 11. Edukacja w astmie
 12. Rola szczepień i rehabilitacji oddechowej
POChP
 1. POChP w POZ
 2. Zadania lekarza rodzinnego w POChP
 3. Diagnostyka różnicowa schorzeń pulmonologicznych
 4. Pulsoksymetria w POZ
 5. Leczenie farmakologiczne
 6. Leczenie niewydolności oddychania
 7. Zaostrzenia POChP
 8. Porada kompleksowa i IPOM w POChP
 9. Edukacja
 10. Edukacja w zakresie szczepień
 11. Rehabilitacja w POChP
 12. Interwencja antynikotynowa w gabinecie lekarza POZ
Różowy i Kasztanowy Jednotonowy Minimalistyczny Wulkan Centrum Kryzysowe Baner

Udostępnione zostaną również materiały poświęcone edukacji chorych, które będą wsparciem w trakcie tworzenia planów postępowania dla pacjentów zarówno w trakcie leczenia przewlekłego, jak i podczas wystąpienia zaostrzeń.   

W ramach kursu wykładowcy omówią przypadki kliniczne, które pozwolą w sposób praktyczny pokazać schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, dostępnego w ramach opieki koordynowanej.

Dodatkowo udostępnione zostaną materiały edukacyjne dotyczące badania spirometrycznego, obejmujące podstawy praktyczne w zakresie kierowania, przygotowania do badania oraz interpretacji wyniku spirometrii i spirometrii z próbą rozkurczową.

Kurs powstał dzięki wsparciu:

AstraZeneca-logo-1024x338-1

Projekt edukacyjny pod patronatem:

Projekt bez nazwy (7)

Zachęcamy do zapoznania się ze stronami edukacyjnymi Historie z Oddechem oraz AZ Immunologia, na których znajdą Państwo wiele cennych informacji dot. astmy