Współpraca lekarzy opieki paliatywnej z POZ

Badanie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej oraz pod patronatem Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej

Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut. 

Co i czemu badamy?

Zapewnienie maksymalnie skutecznej i adekwatnej opieki medycznej Pacjentom w okresie terminalnym choroby przewlekłej stanowi nie tylko obowiązek prawny, konstytucyjny, ale także etyczny. Współpraca w tym zakresie stanowi jednak również ogromne wyzwanie. 

Współpraca z lekarzem POZ

Badamy współpracę między lekarzami medycyny paliatywnej i lekarzy opieki paliatywnej z lekarzami POZ.  

Możliwości poprawy

Równolegle badamy lekarzy pracujących w POZ w Polsce. 

Ocena potrzeb lekarzy

Sprawdzamy, jak ocenia Pani/Pan możliwość zapewnienia współpracy w zakresie opieki nad Swoim Pacjentami. 

Kto prowadzi badanie?

Zależy nam na szerokim spojrzeniu na zagadnienie opieki wspierającej u Pacjentów przewlekle i terminalnie chorych. Badanie prowadzone jest przez Katedrę i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej oraz pod patronatem Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej i we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej. 

Aleksandra Ciałkowska-Rysz

dr hab. n. med.,
Prezes PTMP,
Oddział i Pracownia Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi

Prowadzi nadzór merytoryczny nad badaniem ze strony medycyny paliatywnej. 

Agnieszka Mastalerz-Migas

dr hab. n. med., 
prezes PTMR, 
Kierownik Katedry I Zakładu Medycyny Rodzinnej UM 
we Wrocławiu
Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny rodzinnej

Prowadzi nadzór merytoryczny nad badaniem ze strony medycyny rodzinnej. 

Szczegóły badania

Badanie prowadzi lekarz Aleksander Biesiada, rezydent medycyny rodzinnej, lekarz hospicjum domowego z Krakowa, autor bloga dotyczącego opieki hospicyjnej mistrzpolikarp.pl.

Tak, badanie zostało zgłoszone do Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i jest prowadzone przez Katedrę i Zakład Medycyny Rodzinnej tego Uniwersytetu.

W 2018 roku zmarło 414 tysięcy Polaków. Główne przyczyny zgonu rozkładają się pomiędzy choroby układu krążenia oraz nowotwory. Liczba zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich pięciu dekad wrosła prawie 2,4-krotnie. W 2010 roku stwierdzono  prawie 93 tys. Surowe współczynniki umieralności wzrosły z 128/105 w 1965 roku do 278/105 w 2010 roku (mężczyźni/kobiety). Zapewnienie maksymalnie skutecznej i adekwatnej opieki medyczne tym Pacjentom stanowi nie tylko obowiązek prawny, konstytucyjny, ale także etyczny. Miejscem, do którego najczęściej zgłaszają się Pacjenci wymagający opieki wspierającej jest gabinet lekarza POZ. Tam rozpoczyna się leczenie, od jakości tego leczenia zależy zaś dobrostan Chorych. 

Badanie stawia sobie za cel poszerzenie dostępu do danych dotyczących współpracy między lekarzami medycyny paliatywnej i medycyny rodzinnej i jest częścią pracy zmierzającej do poprawienia jakości opieki nad Pacjentami terminalnie chorymi w ramach POZ. 

Ankieta dotyka najważniejszych kwestii związanych ze współpracą lekarza opieki paliatywnej z podstawową opieką zdrowotną. Jej wypełnienie zajmie około 10 minut. 

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

"Państwa opinia, wiedza i doświadczenie zawodowe w zakresie opieki nad terminalnie Chorymi są dla nas bardzo ważne!
Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety."
Alek Biesiada
lekarz rezydent medycyny rodzinnej, lekarz hospicjum domowego

Zapraszamy do ankiety

Zapisz się do naszego Newslettera