Webinar: Znaczenie szczepień dorosłych w chorobach przewlekłych - 07.05.2024 r. godz. 19:00

POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY RODZINNEJ PATRONUJE NASTĘPUJĄCYM PROJEKTOM I WYDARZENIOM:

Panel dyskusyjny: Współpraca lekarza i pielęgniarki w POZ, a przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów z cukrzycą typu 2

Opis:

Panel dyskusyjny on-line dedykowany lekarzom i pielęgniarkom pracującym w POZ. W gronie wybitnych ekspertów oraz nowoczesnej formule chcemy zastanowić się:

  • Dlaczego chorzy na cukrzycę typu 2 nie stosują się do zaleceń terapeutycznych?
  • Jak współpraca lekarza i pielęgniarki przekłada się na zaangażowanie w terapię pacjentów?
  • Czy wdrożenie opieki koordynowanej w POZ wpłynie i jak na rolę lekarza i samodzielność pielęgniarki w opiece nad pacjentami z cukrzycą typu 2?

Organizator/ Partner projektu:

Akademia Pielęgniarstwa Diabetologicznego Boehringer Ingelheim

Czas trwania:

27 października 2021, godz. 19.00-21.00


Forum Lekarza Praktyka 2021

Opis:

Cykl konferencji naukowo szkoleniowych organizowanych on-line w pierwszym półroczu 2021 r. dedykowanych dla lekarzy rodzinnych, pediatrów i innych lekarzy pracujących w POZ.

Organizator/ Partner projektu:

Medical Experts

Czas trwania:

Od 2016 r., obecnie patronat przyznany na rok 2021


Top Medical Trends 2021

Opis:

15 edycja największego w Polsce kongresu medycznego. W tym roku odbędzie się on-line w dniach 19-29.04.2021 r.

Organizator/ Partner projektu:

Termedia

Czas trwania:

19-29.04.2021 r.


USG w Medycynie Rodzinnej. Szkoła Dolnośląska

Opis:

Szkolenia z ultrasonografii dedykowane dla lekarzy rodzinnych.

Organizator/ Partner projektu:

Klaster Innowacyjna Medycyna

Czas trwania:


Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) jako choroba systemowa

Opis:

Certyfikowany program edukacyjny dla lekarzy.

Organizator/ Partner projektu:

Sanofi-Aventis sp. z o. o.

Czas trwania:

2020-2021


Zimowa Szkoła Terapii Otyłości

Opis:

Wydarzenie edukacyjne organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Praktycznej Terapii Otyłości

Organizator/ Partner projektu:

Polskie Stowarzyszenie Praktycznej Terapii Otyłości

Czas trwania:

26-27.02.2021 r.


Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność – biała księga

Opis:

Przedstawiciele środowiska naukowego w ramach inicjatywy „Nauka przeciw pandemii” przygotowali białą księgę pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność” będącą kompendium wiedzy o szczepieniach, technologii i ich zasadności w walce z pandemią.

Organizator/ Partner projektu:

Przedstawiciele środowiska naukowego w ramach inicjatywy „Nauka przeciw pandemii”

Czas trwania:


Kampania edukacyjno-informacyjna „Słodki, słodszy… cukrzyca!”

Opis:

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków przygotował kampanię edukacyjno-informacyjną „Słodki, słodszy… cukrzyca!”

Organizator/ Partner projektu:

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków

Czas trwania:


Cykl webinarium „Lekarz rodzinny – opieka nad starszym pacjentem, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ozdrowieńców po COVID-19”

Opis:

Spotkania edukacyjne prowadzone przez prof. dr hab. n. med. Jacka M. Witkowskiego.

Organizator/ Partner projektu:

Prowadzenie webinarium: prof. dr hab. n. med. Jacek M. Witkowski

Czas trwania:


Kampanie świadomościowe: „Astma. Leczenie doraźne stosuj rozważnie” oraz „Posłuchaj Swoich Płuc”

Opis:

Polska Federacja Stowarzyszeń Pacjentów Chorych na Astmę, Alergię i POChP wraz z firmą AstraZeneca Pharma Poland współorganizują dwie kampanie świadomościowe skierowane do pacjentów i ich rodzin – kampanię: Astma. Leczenie doraźne stosuj rozważnie, w obszarze astmy i nadmiernego polegania pacjentów na lekach z grupy SABA oraz kampanię: Posłuchaj Swoich Płuc, skierowaną do pacjentów z astmą ciężką, niekontrolowaną.

Organizator/ Partner projektu:

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o. o.

Czas trwania:


„Wstępny kurs profesjonalnego diagnozowania i leczenia Obturacyjnego Bezdechu Sennego” w formie e-learningu

Organizator/ Partner projektu:

Healthnomic S.A.

Czas trwania:


Kurs on-line „Szczepienia ochronne z uwzględnieniem obecnej sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19”

Opis:

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej zaprasza na kursy „Szczepienia ochronne z uwzględnieniem obecnej sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19” organizowany przez Polskie Towarzystwo Wakcynologii.

Organizator/ Partner projektu:

Polskie Towarzystwo Wakcynologiczne

Czas trwania:

2021 r.


Opracowanie kalendarium badań profilaktycznych każdej Polki, jako część portalu „Zdrowa Ona”.

Opis:

„ZDROWA ONA” to program zainicjowany przez firmę Gedeon Richter, która w trosce o zdrowie kobiet od lat angażuje się w działania mające na celu zwiększanie świadomości na temat kobiecego zdrowia oraz poprawy jakości życia.

Organizator/ Partner projektu:

Gedeon Richter Polska Sp. z o. o.

Czas trwania:


Program edukacyjny mający na celu wsparcie pacjentów z cukrzycą typu 2.

Organizator/ Partner projektu:

Novo Nordisk Pharma Sp. z o. o.

Czas trwania:


Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 w terminie składania zeznania, podatnicy są obowiązani udostępnić do publicznej wiadomości informacje zawierające kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia. 

Niniejszym informujemy, iż wyżej wymienione informacje dostępne są dla zainteresowanych w siedzibie Towarzystwa.