Webinar: Medycyna podróży a szczepienia - 23.05.2024 r. godz. 19:00

Projekt edukacyjny PTMR:
Leczenie bezsenności w praktyce lekarza POZ

Kurs leczenia bezsenności jest skierowany przede wszystkim do lekarzy rodzinnych oraz lekarzy pracujących w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, do których najczęściej zgłaszają się pacjenci z zaburzeniami snu.

W opracowanych materiałach omówiono wszystkie najważniejsze aspekty opieki nad pacjentem zgłaszającym zaburzenia snu, które pozwolą przeprowadzić go od momentu pojawienia się problemów ze snem i ich komplikacji aż do prawidłowego postępowania niefarmakologicznego i leczenia.

W kursie uwzględniono także wskazania do konsultacji z psychiatrą oraz możliwości skierowania do poradni leczenia zaburzeń snu, a także omówiono objawy alarmujące w bezsenności, których pojawienie się powinno wzbudzić szczególną czujność i ostrożność u lekarzy rodzinnych.

Głęboko wierzymy w to, że przygotowane we współpracy ze specjalistami materiały edukacyjne pozwolą zwiększyć świadomość lekarzy w zakresie problemów ze snem wśród pacjentów zarówno młodych, jak i starszych, przez co wpłyną na poprawę jakości opieki, a przez to także na jakość życia chorych.

Inauguracją projektu edukacyjnego oraz pierwszej edycji kursu online będzie webinar pt. "Bezsenność w praktyce lekarza POZ. Bezsenność jako problem społeczny/choroba cywilizacyjna" prowadzony przez dr hab. n. med. Agnieszkę Mastalerz-Migas, prof. UMW oraz prof. dr hab. n. med. Adama Wichniaka.
Kursy realizowane przez PTMR cieszą się ogromną popularnością. Jednakże, w związku z tym, lista uczestników zapełnia się zazwyczaj w ciągu pierwszej doby od rozpoczęcia zapisów. Właśnie dlatego zachęcamy do zapisania się na listę osób zainteresowanych - osoby zapisane na listę będą miały pierwszeństwo.

Ukończenie kursu z pozytywnym wynikiem (minimum 60 % poprawnych odpowiedzi w teście składającym się z pytań zamkniętych) uprawnia do uzyskania 11 punktów edukacyjnych oraz certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie.

Certyfikat będzie można znaleźć w zakładce „moje konto”, w kolumnie „certyfikaty.”

Wszystkie osoby, którym udało się zarejestrować do I edycji kursu, mają dostęp do jego treści po kliknięciu w poniższy przycisk.

Celem planowanego kursu jest zwiększenie świadomości lekarzy POZ w zakresie diagnostyki i leczenia bezsenności u pacjentów. Dzięki kursowi lekarze będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które pozwolą im skuteczniej leczyć pacjentów z bezsennością, poprawić ich jakość życia i uniknąć poważniejszych konsekwencji zdrowotnych.

W kursie zostały omówione najważniejsze zagadnienia związane z zaburzeniami snu, których tematyka obejmuje:

  • Bezsenność jako problem społeczny/choroba cywilizacyjna
  • Zasady diagnozowania i kryteria rozpoznawania bezsenności
  • Diagnostyka różnicowa zaburzeń snu
  • Leczenie niefarmakologiczne bezsenności w praktyce lekarza POZ
  • Sedatywne i niesedatywne leki o działaniu nasennym
  • Bezsenność u seniorów
  • Choroby somatyczne i psychiatryczne współistniejące z bezsennością
  • Moment konsultacji z lekarzem psychiatrą i objawy alarmujące w bezsenności 
  • Nadużywanie leków nasennych i problem uzależnienia

Do udziału w kursie zostali zaproszeni specjaliści w dziedzinach psychiatrii, neurologii i psychologii, których wiedza i doświadczenie w zakresie zaburzeń snu stanowi nieocenioną wartość w przygotowanym szkoleniu.

[1920x1080] Bezsenność -kopia

Oficjalny partner projektu