Poniżej zebraliśmy rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej przydatne w codziennej praktyce lekarzy rodzinnych.


GORĄCZKA u dzieci – reKOMendacje PostępowaniA w praktyce lekarza podStawowej opieki zdrowotnej – KOMPAS GORĄCZKA (2021)

ReKOMendacje Postępowania w ostrych zakażeniach dróg oddechowych u dzieci w czasie pandemii SARS-CoV-2 dla lekArzy PodStawowej Opieki Zdrowotnej – KOMPAS COVID (2021)

Rekomendacje profilaktyki, diagnostyki i leczenia grypy u dorosłych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: FLU KOMPAS POZ – ADULTS (2020)

Postępowanie u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych (2019)

Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii u dzieci (2019)

Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby (NAFLD) – rekomendacje dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Opracowane na podstawie zaleceń Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD (2019)

ReKOMendacje PostępowaniA w GRYPie u dzieci dla lekArzy podStawowej opieki zdrowotnej – KOMPAS GRYPA (2019)

Bezpieczne stosowanie benzodiazepin w podstawowej opiece zdrowotnej – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych (2019)

Rekomendacje dotyczące stosowania prostych form fizjoterapii w formie masażu i automasażu w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (2019)

Postępowanie w kaszlu u osób dorosłych – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych (2018)

REkoMEndacje DIAgnostyki i leczenia Nadciśnienia Tętniczego u pacjentów 65+ dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – REMEDIA NT 65+ POZ (2018)

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem dla lekarzy POZ (2018)

Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii (2017)

Wytyczne postępowania z chorymi na nieswoiste choroby zapalne jelit w praktyce lekarza rodzinnego (2017)

Zasady diagnostyki i leczenia zakażenia bakterią Helicobacter pylori (2017)

Rekomendacje postępowania u chorych z zaburzeniami czynności wątroby i kamicą dróg żółciowych dla lekarzy POZ (2017)

Zasady postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego (2017)

ReKOMendacje PostępowAnia w mukowiScydozie (cystic fibrosis – CF) dla lekarzy POZ – KOMPAS CF (2017)

Wytyczne PTLKLRwPPTK postępowania w zaburzeniach lipidowych dla lekarzy rodzinnych (2016)

Rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci dla lekarzy POZ (2016)

ReKOMendacje Postępowania w AStmie wczesnodziecięcej dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – KOMPAS POZ (2016)

KOMPAS POZ (2016) – checklista