Poniżej zebraliśmy rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej przydatne w codziennej praktyce lekarzy rodzinnych.Wytyczne konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz diabetologii dotyczące opieki nad pacjentem z cukrzycą w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem opieki koordynowanej, z dnia 14 listopada 2022 r.Ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna w cukrzycyPorady edukacyjne w cukrzycy w ramach opieki koordynowanej w POZZalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na otyłość 2022Wytyczne rozpoznawania i leczenia cukrzycy dla lekarzy rodzinnych Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (2022)Zespół metaboliczny – nowa definicja i postępowanie w praktyce. Stanowisko PTNT, PTLO, PTL, PTH, PTMR, PTMSŻ, Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK, „Klubu 30” PTK oraz Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP (2022)Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci – aktualizacja (2022)Rekomendacje PTGiP, PTP, PTMR, PTGO, PTW oraz PTKiPSM w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego w Polsce (2022)Algorytm diagnostyczny choroby zwyrodnieniowej stawów rąk – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych (2022)Algorytm diagnostyczny choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych (2022)


 

Algorytm diagnostyczny choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych (2021)

 

 

Kliknij, by pobrać

 

 

GORĄCZKA u dzieci – reKOMendacje PostępowaniA w praktyce lekarza podStawowej opieki zdrowotnej – KOMPAS GORĄCZKA (2021)ReKOMendacje Postępowania w ostrych zakażeniach dróg oddechowych u dzieci w czasie pandemii SARS-CoV-2 dla lekArzy PodStawowej Opieki Zdrowotnej – KOMPAS COVID (2021)Rekomendacje profilaktyki, diagnostyki i leczenia grypy u dorosłych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: FLU KOMPAS POZ – ADULTS (2020)Postępowanie u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych (2019)Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii u dzieci (2019)Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby (NAFLD) – rekomendacje dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Opracowane na podstawie zaleceń Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD (2019)ReKOMendacje PostępowaniA w GRYPie u dzieci dla lekArzy podStawowej opieki zdrowotnej – KOMPAS GRYPA (2019)Bezpieczne stosowanie benzodiazepin w podstawowej opiece zdrowotnej – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych (2019)Rekomendacje dotyczące stosowania prostych form fizjoterapii w formie masażu i automasażu w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (2019)Postępowanie w kaszlu u osób dorosłych – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych (2018)REkoMEndacje DIAgnostyki i leczenia Nadciśnienia Tętniczego u pacjentów 65+ dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – REMEDIA NT 65+ POZ (2018)Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem dla lekarzy POZ (2018)Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii (2017)Wytyczne postępowania z chorymi na nieswoiste choroby zapalne jelit w praktyce lekarza rodzinnego (2017)Zasady diagnostyki i leczenia zakażenia bakterią Helicobacter pylori (2017)Rekomendacje postępowania u chorych z zaburzeniami czynności wątroby i kamicą dróg żółciowych dla lekarzy POZ (2017)Zasady postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego (2017)ReKOMendacje PostępowAnia w mukowiScydozie (cystic fibrosis – CF) dla lekarzy POZ – KOMPAS CF (2017)Wytyczne PTLKLRwPPTK postępowania w zaburzeniach lipidowych dla lekarzy rodzinnych (2016)ReKOMendacje Postępowania w AStmie wczesnodziecięcej dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – KOMPAS POZ (2016)KOMPAS POZ (2016) – checklista