“Family Medicine & Primary Care Review”

Kwartalnik FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW (dawniej: Polska Medycyna Rodzinna) jest recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym w języku angielskim, adresowanym do osób zajmujących się badaniami naukowymi w dziedzinie medycyny rodzinnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w dziedzinach pokrewnych, nauczycieli akademickich medycyny rodzinnej, lekarzy rodzinnych i innych osób pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, lekarzy w trakcie specjalizacji, rezydentów oraz studentów.
Czasopismo ma 20 pkt MNiSzW.
Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne w open acces (dostęp bezpłatny).


Szczegółowe informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie: 
www.familymedreview.org

Zapraszamy do publikacji prac w „Family Medicine & Primary Care Review” – prace zgłoszone i zakwalifikowane do druku do 30 czerwca 2022 są zwolnione z opłat!

Serdecznie zapraszamy do publikacji prac w kwartalniku „Family Medicine & Primary Care Review”.Czasopismo adresowane jest do osób zajmujących się badaniami w dziedzinie medycyny rodzinnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w dziedzinach pokrewnych. Bardzo mile widziane są prace osób rozpoczynających swoją przygodę z nauką w medycynie rodzinnej. Za opublikowanie pracy w kwartalniku autor uzyskuje 20 pkt. MEiN. Zapewniamy szybki proces recenzowania.

Kwartalnik jest wydawany od ponad 20 lat pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, publikujemy nadsyłane w języku angielskim:

  • artykuły oryginalne,
  • prace przeglądowe,
  • prace kazuistyczne – opisy przypadków z omówieniem postępowania klinicznego, z zakresu dyscyplin i specjalności medycznych dotyczących kompetencji i pracy lekarzy rodzinnych.

Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej prace zgłoszone i zakwalifikowane do druku do 30 czerwca 2022 roku są zwolnione z opłat!

“Lekarz POZ”

Dwumiesięcznik LEKARZ POZ jest recenzowanym czasopismem edukacyjnym, adresowanym do lekarzy rodzinnych i innych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W czasopiśmie publikowane są rekomendacje postępowania dla lekarzy POZ, a także praktyczne opracowania dotyczące najczęstszych schorzeń, z jakimi styka się w swej codziennej pracy lekarz rodzinny/POZ. Atutem czasopisma jest fakt, iż artykuły są autorstwa polskich autorów i są osadzone w realiach polskiego systemu ochrony zdrowia.
Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne w open acces (dostęp bezpłatny). Prenumerata wersji papierowej kosztuje 74 zł/ rok (6 zeszytów). Dla członków PTMR, którzy opłacają składki członkowskie prenumerata wersji papierowej jest BEZPŁATNA.

Szczegółowe informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie: 
https://www.termedia.pl/Journal/Lekarz_POZ-98/Info

“Forum medycyny rodzinnej”

Dwumiesięcznik zawiera przegląd piśmiennictwa z wiodących czasopism polskich i zagranicznych, opisy ciekawych przypadków klinicznych, dotyczących wielu dziedzin medycyny, oraz informacje praktyczne dotyczące prowadzenia praktyki lekarskiej. W “Forum Medycyny Rodzinnej” zamieszczane są polskie standardy i zalecenia, obowiązujące lekarza rodzinnego. Regularnie publikowane są także aktualności oraz kalendarium szkoleń, zjazdów i konferencji. Do każdego numeru czasopisma dołączany jest zestaw 20 pytań. Za udzielenie prawidłowych odpowiedzi lekarz będzie mógł otrzymać 20 punktów edukacyjnych rocznie. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w programie i ilość otrzymanych punktów edukacyjnych.

Szczegółowe informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie: 
http://www.fmr.viamedica.pl/