Opracowania przydatne w pracy

Tutaj znajdują się opracowania, które przydają się w pracy lekarza rodzinnego.


Infografika – schemat postępowania dla lekarzy POZ, AOS, NiŚOZ z pacjentem spełniającym kryteria epidemiologiczne (2020)

Wskazówki postępowania dla lekarzy POZ w związku z zagrożeniem epidemią CoViD-19 (2020)

Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ – Koronawirus SARS-CoV-2, wersja kolorowa (2020)

Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ – Koronawirus SARS-CoV-2, wersja czarno-biała (2020)

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym (2019)

Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym u kobiet w ciąży (2019)

Zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne w przewlekłym zapaleniu trzustki (2019)

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę (2019)

Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV (2019)

Zasady suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 2018 r. (2018)

Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne w zespole jelita nadwrażliwego (2018)

Zakażenia Clostridioides (Clostridium) difficile epidemiologia, diagnostyka, terapia, profilaktyka (2018)

Zasady postępowania w niewydolności serca (2017)

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNFD) dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniem układu moczowego (2016)

Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego (2016)

Diagnostyka i leczenie chorób przenoszonych przez kleszcze (2015)