Webinar: Kompetencje miękkie w Twoim POZ. Czy warto i jak zacząć? 03.06.2024 r. godz. 18:00

Tutaj znajdują się opracowania, które przydają się w pracy lekarza rodzinnego.


Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę (2022)

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTDL/PTD/PTNT diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce (2021)

Materiały edukacyjne nt. dyslipidemii

Wytyczne ESC 2021 dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca

Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu – stanowisko konsultantów krajowych: medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych oraz anestezjologii i intensywnej terapii we współpracy z Radą Medyczną przy Premierze RP (2021)

Wytyczne ESC 2020 dotyczące diagnostyki i leczenia migotania przedsionków

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym (2019)

Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym u kobiet w ciąży (2019)

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia przewlekłych zespołów wieńcowych (2019)

Zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne w przewlekłym zapaleniu trzustki (2019)

Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV (2019)

Zasady suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 2018 r. (2018)

Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne w zespole jelita nadwrażliwego (2018)

Zakażenia Clostridioides (Clostridium) difficile epidemiologia, diagnostyka, terapia, profilaktyka (2018)

Zasady postępowania w niewydolności serca (2017)

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNFD) dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniem układu moczowego (2016)

Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego (2016)

Diagnostyka i leczenie chorób przenoszonych przez kleszcze (2015)