Webinar: Porada wstępna – jak wykorzystać świadczenia opieki koordynowanej do diagnostyki chorób przewlekłych?
- 23.04.2024 r. godz. 19:00

Standardy diagnostyki i leczenia astmy u dzieci i dorosłych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Z inicjatywy Koalicji na rzecz Leczenia Astmy oraz dzięki ścisłej współpracy ekspertów, lekarzy z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, a także Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej powstały Standardy diagnostyki i leczenia astmy u dzieci i dorosłych. Są one krótkim i precyzyjnym dokumentem przeznaczonym dla lekarzy wszystkich specjalności, ale przede wszystkim dla naszego środowiska, czyli lekarzy rodzinnych. 

Nowe standardy diagnostyki i leczenia astmy u dzieci i dorosłych dla lekarzy POZ.

Brak standardów postępowania dotyczących rozpoznawania i wykonywania badań dodatkowych w przypadku podejrzenia astmy oskrzelowej w ramach POZ – przed skierowaniem pacjenta do lekarza specjalisty – to jedno z wąskich gardeł jakie zostało zdiagnozowane w ramach raportu „Astma oskrzelowa – nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotne” opracowanego w 2021 roku przez Uczelnię Łazarskiego na zlecenie Koalicji na rzecz Leczenia Astmy i z jakim na co dzień mierzy się większość z Państwa.

W odpowiedzi na ten problem eksperci, lekarze z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej we współpracy z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej opracowali dokument pokazujący ścieżkę diagnostyki oraz leczenia astmy u dzieci w wieku poniżej 6 lat, w przedziale 6-11 lat oraz u dorosłych. 

STAN3T to dokument obejmujący praktyczne zagadnienia związane z rozpoznaniem, wykluczeniem astmy, diagnostyką różnicową, chorobami współistniejącymi, badaniami wpierającymi diagnozę i proces leczenia, rozpoczęciem i prowadzeniem leczenia, postępowaniem w sytuacji zaostrzenia astmy, podejrzenia astmy ciężkiej, a także immunoterapia i farmakoterapią. Autorzy wierzą, że Standardy będą realnym wsparciem dla lekarzy rodzinnych w pracy z osobami z podejrzeniem lub chorującymi na astmę.

Standardy diagnostyki i leczenia astmy u dzieci i dorosłych powstały z inicjatywy Koalicji na rzecz Leczenia Astmy i dostępne są w najnowszej Alergologii Polskiej – Polish Journal of Allergology.

Dodaj komentarz