Webinar: Opieka koordynowana w astmie

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w webinarze, którego tematem przewodnim będzie „Opieka koordynowana w astmie”. Wydarzenie odbędzie się 12. grudnia 2023 r. o godzinie 18:00.

Standardy diagnostyki i leczenia astmy u dzieci i dorosłych

Z inicjatywy Koalicji na rzecz Leczenia Astmy oraz dzięki ścisłej współpracy ekspertów, lekarzy z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, a także Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej powstały Standardy diagnostyki i leczenia astmy u dzieci i dorosłych. Są one krótkim i precyzyjnym dokumentem przeznaczonym dla lekarzy wszystkich specjalności, ale przede wszystkim […]

Akcja diagnostyczna dla pacjentów z astmą ciężką w ramach kampanii Posłuchaj Swoich Płuc

Kampania Posłuchaj Swoich Płuc to inicjatywa współorganizowana przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, adresowana do pacjentów z astmą ciężką i ich rodzin. Jej celem jest edukacja dotycząca objawów świadczących o braku prawidłowej kontroli astmy oraz zwiększanie świadomości na temat podstawowych problemów, z jakimi mierzą się pacjenci, takich jak: wybudzenia nocne, stosowanie […]

Kampanie świadomościowe w obszarze astmy skierowane do pacjentów

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej objęło patronatem dwie kampanie świadomościowe w obszarze astmy skierowane do pacjentów. Polska Federacja Stowarzyszeń Pacjentów Chorych na Astmę, Alergię i POChP  wraz z firmą AstraZeneca Pharma Poland współorganizują dwie kampanie świadomościowe skierowane do pacjentów i ich rodzin – kampanię: Astma. Leczenie doraźne stosuj rozważnie, w obszarze astmy i nadmiernego polegania pacjentów na lekach z […]

Webinar: Leczenie astmy oskrzelowej 2020: Stosujmy się do wytycznych

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej zaprasza lekarzy na webinar: Leczenie astmy oskrzelowej 2020: Stosujmy się do wytycznych Spotkanie prowadzone przez dr hab. n. med. prof. nadzw. Macieja Kupczyka i dr hab. n. med. Agnieszkę Mastalerz-Migas będzie poświęcone omówieniu leczenia astmy w świetle aktualnej wiedzy medycznej. Webinar odbędzie się we wtorek 02.06.2020 r. o godzinie 19:30. Partnerem edukacyjnym […]

Webinar: Pacjent z astmą i POChP – jak postępować w POZ w dobie pandemii?

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej zaprasza lekarzy na webinar: Pacjent z astmą i POChP – jak postępować w POZ w dobie pandemii? Eksperci dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas oraz dr hab. Maciej Kupczyk przybliżą zasady postępowania z pacjentami cierpiącymi na astmę i POChP, którzy zgłaszają się do POZ w czasach obecnej pandemii. Webinar odbędzie się w sobotę […]