Skierowanie na badanie TK klatki piersiowej w POZ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Wraz z wprowadzeniem opieki koordynowanej w życie weszła także zmiana w zakresie zlecania badania tomografii komputerowej klatki piersiowej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2022 poz. 1965) od 1 października 2022 roku rozpoczęto realizację założeń opieki koordynowanej w POZ.

Dodatkowo, to samo rozporządzenie nadaje lekarzom POZ nową możliwość postępowania diagnostycznego niezależnie od ww. programu.

Do rozporządzenia dodany został poniższy punkt:
„Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badanie tomografii komputerowej płuc po stwierdzeniu nieprawidłowości w badaniu radiologicznym klatki piersiowej przy wskazaniach do pogłębienia diagnostyki.”

Co oznacza taki zapis?
Jeśli w wykonanym zdjęciu RTG klatki piersiowej są obecne zmiany wymagające dalszej diagnostyki, lekarz POZ może wystawić pacjentowi skierowania na badanie TK.
Nie jest możliwe wystawienie skierowania w przypadku podejrzenia choroby tylko na podstawie obrazu klinicznego pacjenta. Jest potrzeba dokumentacja potwierdzająca zmiany widoczne w RTG klatki piersiowej.

Ponadto to, w Polsce od stycznia 2020 roku obowiązuje program badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania raka płuca. Dzięki niemu istnieje możliwość kierowania pacjentów na nisko dawkową tomografię komputerową klatki piersiowej. To badanie jest jednak przeznaczone jedynie dla pacjentów w wieku 50-74, którzy od wielu lat nałogowo palą papierosy. W tym przypadku pacjent musi zgłosić się do wyznaczonego ośrodka w Polsce wykonującego takie badanie.

W ostatnim czasie wraz z firmą MSD stworzyliśmy dla Państwa kurs zawierający materiały edukacyjne w zakresie epidemiologii, czynników ryzyka, diagnostyki i leczenia raka płuca. W nim znajdą Państwo także dokładne informacje odnośnie kierowania pacjentów na badania diagnostyczne.

Serdecznie zachęcamy do udziału w kursie!

Dodaj komentarz