Skierowanie na badanie TK klatki piersiowej w POZ

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia od 1 października 2022 roku lekarz POZ może wystawić skierowanie na badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej na podstawie nieprawidłowości wykazanych w zdjęciu RTG!