Webinar: Znaczenie szczepień dorosłych w chorobach przewlekłych - 07.05.2024 r. godz. 19:00

Rola farmaceuty w Opiece Farmaceutycznej

Oprócz OF farmaceuta udziela usług, między innymi: wydawanie produktów, sporządza produkty lecznicze, przeprowadza wywiad farmaceutyczny, udziela porad farmaceutycznych, może dokonywać pomiaru CTK. 

Ponadto w zakres obowiązków farmaceuty wchodzą zadania zawodowe: kierowanie apteką, nadzór nad stażystami, zgłaszania działań niepożądanych.

OF będzie mógł sprawować farmaceuta posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, jednak do wykonywania części świadczeń opieki farmaceutycznej niezbędne jest ukończenie dodatkowych szkoleń. Zakres kursów kwalifikacyjnych określany jest przez CMKP, po ich ukończeniu farmaceuta otrzymuje odpowiedni certyfikat. 

Potrzeba budowania autorytetu farmaceuty wśród Pacjentów

Zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty: Aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych oraz wykonywania zadań zawodowych, kierując się wyłącznie dobrem pacjenta, i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym.

Farmaceuci w Polsce cieszą się dużym zaufaniem społecznym. Są profesjonalistami medycznymi, do których pacjenci bardzo często zgłaszają się po poradę. Stanowią oni pierwszy, bardzo ważny przystanek pacjenta w obliczu niepokojących go dolegliwości. 

Wg badania IPSOS na zlecenie Reckitt Lekarz i farmaceuta to główne źródła wiedzy na temat leczenia infekcji z bólem gardła.

W badaniu: Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badania wizerunkowe. Warszawa; 2019. aż 90,4% Polaków deklarowało że ufa farmaceucie.

Nadal potrzebne jest równoległe budowanie tego autorytetu poprzez wsparcie ze strony środowiska lekarskiego np. poprzez:

  • informowanie pacjentów o OF i jej zakresie
  • informowanie o możliwości wykonania przeglądów lekowych
  • edukacja w temacie recepty kontynuowanej
  • podkreślanie kompetencji farmaceuty, szczególnie w kontekście farmakoterapii, a także poradnictwa w zakresie dolegliwości “dnia codziennego”, leczenia i diagnostyki wirusowych chorób układu oddechowego.

Potrzeba budowania ścieżek komunikacji farmaceuta lekarz:

  • poprzez Pacjenta – edukacja Pacjenta o potrzebie informowania zarówno farmaceuty jak i lekarza o wszystkich zażywanych lekach (można wykorzystać gotowe schematy listy leków, IPOM, IPOF)
  • komunikacja przy użyciu narzędzi telemedycznych między lekarzem a farmaceutą
  • udostępnienie wyników przeglądu lekowego w formie papierowej lub elektronicznej dla lekarza 
  • indywidualny plan opieki farmaceutycznej (IPOF) jako uniwersalne narzędzie u pacjentów z wielochorobowością – Pacjent powinien otrzymać edukację, że stanowi jedną z linii “komunikacji” z innymi pracownikami ochrony zdrowia.

Materiał edukacyjny dla lekarzy i farmaceutów

PARTNERZY: