Webinar: Miejsce diklofenaku pośród leków z I szczebla drabiny analgetycznej - 18.06.2024 r. godz. 19:00

Ankieta Geriatryczna

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Europejskie Towarzystwo Medycyny Geriatrycznej w ramach COST Action PROGRAMMING, wraz z Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce zapraszają do udziału w ankiecie oceniającej potrzeby edukacyjne w zakresie geriatrii wśród profesjonalistów medycznych sprawujących opiekę nad osobami starszymi. 

Zmiany demograficzne i szybkie zwiększanie się liczby osób w starszym wieku w populacji polskiej skutkuje tym, że coraz częściej sprawujemy opiekę nad pacjentem w tej grupie wiekowej. Zebrane informację pozwolą na opracowanie ukierunkowanych działań edukacyjnych, co w przyszłości przełoży się efektywniejszą opiekę nad pacjentami. 

Ankieta skierowana jest do wszystkich profesjonalistów medycznych, którzy w swojej pracy sprawują opiekę nad osobami starszymi (min. lekarzy różnych specjalności, lekarzy stomatologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i psychoterapeutów, dietetyków, logopedów, pracowników socjalnych, studentów medycyny w ostatnim roku kształcenia). 

Ankieta jest dostępna w języku polskim, jej wypełnienie zajmuje około 10-15 minut.

Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Przewlekła chroba nerek

Kurs dla lekarzy POZ

Dołącz do PTMR

Zapraszamy do dołączenia do PTMR, udziału w pracach Sekcji, uczestnictwa w szkoleniach, w tym online.