Ankieta Geriatryczna

Europejskie Towarzystwo Medycyny Geriatrycznej w ramach COST Action PROGRAMMING, wraz z Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce zapraszają do udziału w ankiecie oceniającej potrzeby edukacyjne w zakresie geriatrii wśród profesjonalistów medycznych sprawujących opiekę nad osobami starszymi.