Webinar: Medycyna podróży a szczepienia - 23.05.2024 r. godz. 19:00

Zespół do spraw zmian systemowych w ochronie zdrowia

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Pragniemy poinformować, że prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, Prezes PTMR, weszła w skład Zespołu do spraw zmian systemowych w ochronie zdrowia.

Eksperci będą doradzać minister zdrowia i przygotowywać opinie na jej zlecenie w kontekście zmian systemowych w ochronie zdrowia. W skład zespołu wchodzą: dr Krzysztof Bojarski, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, dyr. Piotr Nowicki, dr Marcin Pakulski, dr Piotr Pobrotyn, Jakub Szulc, prof. Krystian Wita.

Do głównych zadań zespołu należy:

  • Przygotowywanie opinii ustnych i pisemnych na temat zagadnień przekazywanych przez ministra.
  • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz innymi zespołami pomocniczymi ministra.
  • Współpraca z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra.

Zespół ten ma na celu wspieranie ministra w procesie reformowania i usprawniania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dzięki zaangażowaniu ekspertów i szerokiej współpracy z różnymi instytucjami, zespół będzie mógł efektywnie działać na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych i ich dostępności dla obywateli.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dodaj komentarz