XI Kongres PTMR: Przedłużony czas przyjmowania prac

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Uprzejmie informujemy, że czas przeznaczony na przesyłanie streszczeń prac oryginalnych na XI Kongres PTMR zostaje wydłużony do 15. września 2022 roku.

Zarząd Główny PTMR oraz Sekcja Naukowa PTMR serdecznie zapraszają do aktywnego wzięcia udziału w Wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 14- 16 października 2022 roku we Wrocławiu.

Ustrukturyzowane streszczenia (Wstęp, Materiał i Metody, Wyniki, Wnioski) z podaniem autorów oraz ich afiliacji, nie dłuższe niż 250 słów, prosimy przesyłać na adres e-mailowy: kongres2022@ptmr.info.pl do 15. września 2022 roku.

Zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane podczas XI Kongresu PTMR w formie elektronicznej.


Życzymy powodzenia!

Dodaj komentarz

Przewlekła chroba nerek

Kurs dla lekarzy POZ

Dołącz do PTMR

Zapraszamy do dołączenia do PTMR, udziału w pracach Sekcji, uczestnictwa w szkoleniach, w tym online.