Webinar: Zapobieganie zakażeniom RSV - 25.06.2024 r. godz. 19:00

Wytyczne w zakresie opieki nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym w POZ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Wytycznych konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej, hipertensjologii i kardiologii dotyczących opieki nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem opieki koordynowanej.

Opieka koordynowana i NT

W placówkach realizujących opiekę koordynowaną istnieje możliwość realizacji szerszego panelu badań
diagnostycznych oraz realizacji konsultacji specjalistycznych, bez konieczności kierowania do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Nadciśnienie tętnicze

Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego (NT) w Polsce – ocenione na podstawie aktualnych
kryteriów z wytycznych PTNT – wynosi 32,5% u dorosłych do 80. r.ż., natomiast w całej populacji łącznie z osobami najstarszymi sięga ok. 35%.

Obraz kliniczny niepowikłanego NT pierwotnego jest mało charakterystyczny. W większości przypadków
NT pierwotne przez wiele lat przebiega bezobjawowo, nawet pomimo rozwoju powikłań narządowych.

Jeśli występują objawy, są one zazwyczaj niecharakterystyczne – bóle głowy, zaburzenia snu lub łatwe męczenia się. Inne objawy podmiotowe oraz objawy przedmiotowe pojawiają się wraz z rozwinięciem się chorób układu sercowo-naczyniowego, będących następstwem NT (np. udar mózgu, niewydolność serca). Obraz kliniczny NT wtórnego może być typowy dla poszczególnych wtórnych postaci. Jednak również NT wtórne może przebiegać bezobjawowo, a jedyną wskazówką mogą być trudności w uzyskaniu kontroli ciśnienia tętniczego.

Dodaj komentarz

Przewlekła chroba nerek

Kurs dla lekarzy POZ

Dołącz do PTMR

Zapraszamy do dołączenia do PTMR, udziału w pracach Sekcji, uczestnictwa w szkoleniach, w tym online.