Stanowisko w sprawie szybkich testów: grypa, COVID-19 i RSV w POZ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Prezentujemy stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące wykonywania szybkich testów antygenowych w kierunku grypy, COVID-19 i RSV w podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 9 stycznia 2023 r.

Ze względu na podobieństwo objawów klinicznych infekcji dróg oddechowych wywoływanych przez wirusy, nie jest możliwe zidentyfikowanie czynnika etiologicznego wyłącznie w oparciu o badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta. W ustaleniu etiologii infekcji pomocne mogą być przesłanki epidemiologiczne (np. kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem). Testowanie pozwala na dokładniejszą diagnozę, a co za tym idzie trafniejszy dobór leczenia (np. decyzja o włączeniu leczenia p/wirusowego w przypadku rozpoznania grypy, uniknięcie stosowania niepotrzebnej antybiotykoterapii). Zidentyfikowanie czynnika wywołującego infekcję ułatwia podejmowanie decyzji o zastosowaniu profilaktyki u osób z otoczenia chorego, które są narażone na ciężki przebieg i powikłania.

Zgodnie z zarządzeniem Narodowy Fundusz Zdrowia zrefunduje koszt testu antygenowego oraz koszt wykonania tego testu u pacjenta. Łączny koszt (koszt jednostkowy testu i jego wykonanie) oszacowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynosi 33,98 zł.

Udostępniamy także informację z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na temat producenta, importerów i dystrybutorów, u których mogą Państwo zamawiać testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2/grypy A+B/RSV.

Pozostałe dokumenty:

Dodaj komentarz

Przewlekła chroba nerek

Kurs dla lekarzy POZ

Dołącz do PTMR

Zapraszamy do dołączenia do PTMR, udziału w pracach Sekcji, uczestnictwa w szkoleniach, w tym online.