Webinar: Znaczenie szczepień dorosłych w chorobach przewlekłych - 07.05.2024 r. godz. 19:00

Stanowisko w sprawie szybkich testów: grypa, COVID-19 i RSV w POZ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Prezentujemy stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące wykonywania szybkich testów antygenowych w kierunku grypy, COVID-19 i RSV w podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 9 stycznia 2023 r.

Ze względu na podobieństwo objawów klinicznych infekcji dróg oddechowych wywoływanych przez wirusy, nie jest możliwe zidentyfikowanie czynnika etiologicznego wyłącznie w oparciu o badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta. W ustaleniu etiologii infekcji pomocne mogą być przesłanki epidemiologiczne (np. kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem). Testowanie pozwala na dokładniejszą diagnozę, a co za tym idzie trafniejszy dobór leczenia (np. decyzja o włączeniu leczenia p/wirusowego w przypadku rozpoznania grypy, uniknięcie stosowania niepotrzebnej antybiotykoterapii). Zidentyfikowanie czynnika wywołującego infekcję ułatwia podejmowanie decyzji o zastosowaniu profilaktyki u osób z otoczenia chorego, które są narażone na ciężki przebieg i powikłania.

Zgodnie z zarządzeniem Narodowy Fundusz Zdrowia zrefunduje koszt testu antygenowego oraz koszt wykonania tego testu u pacjenta. Łączny koszt (koszt jednostkowy testu i jego wykonanie) oszacowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynosi 33,98 zł.

Informacje na temat producentów, importerów i dystrybutorów, u których mogą Państwo zamawiać testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2/grypy A+B/RSV znaleźć można na stronach Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Pozostałe dokumenty:

Dodaj komentarz