Webinar: Zapobieganie zakażeniom RSV - 25.06.2024 r. godz. 19:00

Opieka Koordynowana w lecznictwie ambulatoryjnym – szkolenie hybrydowe

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu „Opieka koordynowana w lecznictwie ambulatoryjnym”, które odbędzie się 9. maja 2023 roku zarówno w formie stacjonarnej jak i online.

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat aspektów praktycznych nowej organizacji pracy POZ, ze szczególnym uwzględnieniem planowania i pracy zespołowej. Oczekiwanym rezultatem jest nabycie wiedzy na temat zmian paradygmatu opieki – z reaktywnej na proaktywną, nabycie wstępnych umiejętności współpracy zespołowej w kontekście opieki koordynowanej, organizacji pracy przychodni.

Program:

1. Definicja systemu koordynowanej opieki zdrowotnej.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz Zarządzenie nr 124/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – wybrane elementy.

3. ABC wdrożenia opieki koordynowanej w POZ – przygotowanie przychodni, omówienie ról w zespole, przygotowanie wniosku o podpisanie umowy.

Szkolenie realizowane pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz prof. dr hab. n. med. Agnieszki Mastaler-Migas – Konsultant Krajowej w dziedzinie medycyny rodzinnej. 

Partnerem szkolenia jest  Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości SPOIWO oraz Stowarzyszenie IFIC POLSKA.

Szkolenie hybrydowe – forma stacjonarna: Opieka Koordynowana w lecznictwie ambulatoryjnym – część 1

Szkolenie hybrydowe – forma online: Opieka Koordynowana w lecznictwie ambulatoryjnym – część 1

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Dodaj komentarz

Przewlekła chroba nerek

Kurs dla lekarzy POZ

Dołącz do PTMR

Zapraszamy do dołączenia do PTMR, udziału w pracach Sekcji, uczestnictwa w szkoleniach, w tym online.