Webinar: Zapobieganie zakażeniom RSV - 25.06.2024 r. godz. 19:00

Światowy dzień lekarza rodzinnego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Z okazji święta lekarzy rodzinnych PTMR składa Państwu najserdeczniejsze życzenia! Satysfakcji zawodowej, zdrowia i czasu zarówno dla Państwa najbliższych, jak i dla pacjentów.

Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego (ang. World Family Doctor Day) obchodzony jest 19 maja, poczynając od 2010 roku. Ogłoszony został przez WONCA (Światową Organizację Lekarzy Rodzinnych). W ten dzień szczególnie podkreślamy istotną rolę lekarza rodzinnego w opiece nad pacjentami.

Wydarzenie jest doskonałą okazją do uznania kluczowej roli naszej specjalizacji w opiece zdrowotnej: prewencji, zapobieganiu, diagnozowaniu i leczeniu. Od pierwszych dni życia aż do później starości naszych pacjentów.

Dla nas jest tym bardziej istotny, gdyż codziennie widzimy działania lekarzy rodzinnych z całego kraju, dzięki którym możliwe jest zapewnienie najlepszej opieki medycznej pacjentom. Widzimy ogromne zainteresowanie materiałami edukacyjnymi (np. kursami tworzonymi dla Państwa przez PTMR), spotkaniami na żywo i online. Nasze statystyki pokazują, jak aktywnie jako lekarze rodzinni angażujemy się w ważne społecznie problemy, w ostatnim czasie pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Takiej pasji do pracy, chęci stałego rozwoju, z jednoczesnym poszanowaniem własnego czasu wolnego wszystkim z Państwa, wszystkim nam, życzy PTMR.

Dodaj komentarz

Przewlekła chroba nerek

Kurs dla lekarzy POZ

Dołącz do PTMR

Zapraszamy do dołączenia do PTMR, udziału w pracach Sekcji, uczestnictwa w szkoleniach, w tym online.