Supertalenty w Medycynie 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Niezmiernie miło nam poinformować, że członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej lekarz Matusz Babicki został wyróżniony w jubileuszowej, 10 edycji konkursu Supertalenty w Medycynie.

Supertalenty w Medycynie to prestiżowy konkurs organizowany przez „Puls Medycyny” od 2012 roku. Ideą przewodnią plebiscytu jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy, którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w polskiej medycynie w najbliższych latach.

Konkurs jest przeznaczony dla lekarzy oraz absolwentów kierunków pokrewnych medycynie (do 39. roku życia), którzy cieszą się autorytetem w swoim środowisku zawodowym i wśród pacjentów oraz mogą się pochwalić udokumentowanymi osiągnięciami zawodowymi, naukowymi i/lub organizacyjnymi.

Kandydaci są oceniani w trzech kategoriach:

  • osiągnięcia naukowe,
  • zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej,
  • perspektywy dalszego rozwoju,

Lek. Mateusz Babicki

Lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z medycyny rodzinnej, student Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz asystent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Przewodniczący sekcji COVID-19, współprzewodniczący sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Autor oraz realizator 5 projektów naukowych w zakresie zaburzeń snu, schorzeń psychiatrycznych, stygmatyzacji pacjentów psychiatrycznych, a także wpływu pandemii COVID-19 na życie i zdrowie Polaków. Był kierownikiem wieloośrodkowego grantu naukowego finansowanego w ramach subwencji konkursowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu pt. „Retrospektywna ocena stanu zdrowia osób po przechorowaniu COVID-19, badanie podłużne”.

Koordynator ogólnopolskiego programu edukacyjno-badawczego w zakresie przewlekłej choroby nerek realizowanego przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej we współpracy z Polskim Towarzystwem Nefrologicznym.

Od 2023 roku członek „Telemedycznego Okrągłego stołu” w grupie POZ powstałej z inicjatywy ministra zdrowia oraz członek grupy eksperckiej projektu „Portfel Aplikacji Zdrowotnych” realizowanego przez Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską.

Dwukrotny laureat nagrody czasopisma „Lekarz POZ” (2021, 2023) za najczęściej czytany artykuł w Open Acces.

Współpracuje z Światową Organizacją Zdrowia w ramach monitorowania sytuacji oraz potrzeb zdrowotnych uchodźców z Ukrainy. Dodatkowo w ramach współpracy z WHO bierze udział w procesie adaptacji oraz wdrażania protokołu mhGAP mającego na celu zwiększenie dostępności świadczeń psychiatrycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Współpracuje również z organizacjami pozarządowymi – „Fundacja – szczepienia rozwiewamy wątpliwości” w zakresie propagacji zachowań prozdrowotnych.

Autor 46 publikacji, w tym 31 indeksowanych w czasopismach z IF. Sumaryczne wartości IF=147,237; h-index = 9. Spośród publikacji z IF w 27/31 autor pierwszy lub ostatni i/lub korespondencyjny.


Temat i dziedzina pracy doktorskiej realizowanej w ramach Szkoły Doktorskiej: „Ocena zaburzeń rytmów okołodobowych wśród studentów w wybranych krajach świata, określenie wzorca stosowania substancji psychoaktywnych i jego wpływu na jakość snu.”

Data (lub przewidywana data) obrony: wrzesień/październik 2023 rok

Promotor w procedurze doktoryzacji: dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas prof. UMW


W pierwszej dziesiątce najbardziej utalentowanych i wybitnych młodych specjalistów w dziedzinie medycyny, którzy wyróżniają się swoją wiedzą, umiejętnościami i osiągnięciami lek. Mateusz Babicki znalazł się na 7. miejscu wśród wyróżnionych medyków.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dodaj komentarz