XII Kongres PTMR: Streszczenia Prac Oryginalnych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Pragniemy poinformować, że termin składania prac oryginalnych na Sesję Prezentacji Prac Naukowych podczas XII Kongresu PTMR, który odbędzie się w dniach 6-8. października 2023 roku we Wrocławiu został wydłużony do 10. września 2023 r.

Streszczenia zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Powinny być ustrukturyzowane i zawierać następujące akapity: Wstęp, Materiał i Metody, Wyniki oraz Wnioski. Nie powinny być dłuższe niż 250 słów. Streszczenia mogą obejmować prace oryginalne, systematyczny przegląd literatury z użyciem metaanalizy, analizę przypadku/ów. 

Tak przygotowane streszczenia prosimy przesyłać na adres e-mailowy: sesjanaukowa@ptmr.info.pl do 10. września 2023 r.

Informujemy również, że ulega zmianie formuła Sesji Prezentacji Prac Naukowych. Prosimy autorów, których prace zostaną zaakceptowane, o przygotowanie e-posterów, a następnie wygłoszenie krótkiego omówienia prezentowanego plakatu. Szczegóły dotyczące prezentacji zostaną przesłane wraz z informacją o akceptacji pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Sesji Prezentacji Prac.

Życzymy powodzenia!

Dodaj komentarz