XII Kongres PTMR: Streszczenia Prac Oryginalnych

Pragniemy poinformować, że termin składania prac oryginalnych na Sesję Prezentacji Prac Naukowych podczas XII Kongresu PTMR, który odbędzie się w dniach 6-8. października 2023 roku we Wrocławiu został wydłużony do 10. września 2023 r.