Webinar: Medycyna podróży a szczepienia - 23.05.2024 r. godz. 19:00

Opiekapaliatywna.info

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Opieka paliatywna to wyszukiwarka, której głównym celem jest ułatwienie dostępu do informacji dla lekarzy medycyny rodzinnej, ich pacjentów oraz bliskich chorych, co ma prowadzić do skuteczniejszej komunikacji i poprawy jakości opieki nad pacjentami.

Wyszukiwarka powstała we współpracy Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Wspólne wyzwania PTMR i PTMP to:

  • upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie medycyny rodzinnej i paliatywnej,
  • umożliwianie swobodnej wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy specjalistami,
  • służenie jako płaszczyzna współpracy specjalistów z różnych dyscyplin medycznych, zwłaszcza specjalistów medycyny rodzinnej oraz medycyny paliatywnej, 
  • inspirowanie lekarzy do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • opiniowanie aktów prawnych dotyczących systemu ochrony zdrowia i kształcenia kadr medycznych,
  • udział w dyskusjach nad rozwojem systemu ochrony zdrowia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny rodzinnej oraz paliatywnej.
Wyszukiwarka Opieki Paliatywnej

Podstawą dla realizacji projektu jest badanie, w którym udział wzięło 755 lekarzy POZ i 102 lekarzy medycyny paliatywnej. Według dostępnych raportów, średnio na 1000 mieszkańców Polski przypadało 1,17 lekarzy POZ w 2018 roku. Według raportu NIL na 100 tys. populacji przypada tylko 1,09 lekarzy medycyny paliatywnej. W 2018 r. usługi z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej świadczyło nieco ponad 550 podmiotów medycznych. 

Głównym celem realizacji projektu wyszukiwarki opieki paliatywnej jest poprawa dostępu do informacji dla lekarzy medycyny rodzinnej, ich pacjentów oraz bliskich chorych, co ma przełożyć się na skuteczniejszą komunikację i lepszą jakość opieki nad pacjentami.

Zadania wyszukiwarki:
  • odnajdywanie najbliższych jednostek opieki paliatywnej po nazwie miejscowości, kodzie pocztowym lub geolokalizacji, 
  • odnajdywanie pobliskich (alternatywnych) placówek, np. w odległości do 50 km od miejsca zamieszkania pacjenta, 
  • pokazywanie kompletnych danych kontaktowych. 

Dodatkowo, wyszukiwarka dostarcza dane konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz przydatne materiały informacyjne dla lekarzy medycy rodzinnej, pacjentów i ich bliskich (przede wszystkim zasady kierowania i przyjmowania do opieki paliatywnej). 

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz