Webinar: Zapobieganie zakażeniom RSV - 25.06.2024 r. godz. 19:00

Samoleczenie – ankieta dla lekarzy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w badaniu, którego celem jest ocena zjawiska samoleczenia przez Państwa pacjentów. 

Zjawisko samoleczenia staje się w Polsce coraz bardziej powszechne i dotyczy osób należących do różnych grup wiekowych. Ma ono aspekt pozytywny, ponieważ wiąże się z faktem zaangażowania człowieka w zachowanie lub potęgowanie własnych zasobów zdrowotnych. Często jednakże sprowadza się do bezkrytycznego, nieodpowiedzialnego przyjmowania informacji reklamowych dotyczących różnych produktów, co może prowadzić do trwałych niekorzystnych zmian w obszarze zdrowia.

Konsekwencje samoleczenia są szczególnie niebezpieczne w przypadku osób starszych, m.in. z uwagi na ich ogólny, pogarszający się z wiekiem, stan zdrowia, wielochorobowość i obciążenie organizmu w następstwie zażywania wielu leków jednocześnie.

Sekcja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej wraz z Uczelnią Łazarskiego zaprasza do udziału w krótkim badaniu ankietowym mającym na celu ocenę zjawiska samoleczenia w Polsce – z punktu widzenia personelu medycznego.

Badanie ma charakter dobrowolnej, w pełni anonimowej ankiety. Uzyskane wyniki posłużą nam od przygotowania raportu dotyczącego zjawiska samoleczenia w Polsce oraz publikacji naukowej.

Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Dodaj komentarz

Przewlekła chroba nerek

Kurs dla lekarzy POZ

Dołącz do PTMR

Zapraszamy do dołączenia do PTMR, udziału w pracach Sekcji, uczestnictwa w szkoleniach, w tym online.