Publikacja Sekcji Naukowej PTMR dot. teleporad

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Z przyjemnością informujemy o publikacji wyników badania naukowego, dotyczącego teleporad, prowadzonego w czasie pandemii przez Sekcję Naukową PTMR. 

Artykuł ukazał się w międzynarodowym czasopiśmie o wysokim współczynniku oddziaływania (IF – 4,7). Praca analizuje odpowiedzi 2 318 respondentów – pacjentów i pracowników ochrony zdrowia, kierunkując możliwość dalszego wykorzystania teleporad w opiece nad pacjentami. 

Serdecznie zapraszamy członków PTMR do zapisywania się do Sekcji Naukowej i aktywnego uczestnictwa w naszych działaniach. Jednym z najbliższych jest możliwość wystąpienia podczas Sesji Prezentacji Prac Naukowych XII Kongresu PTMR.

Kongres PTMR to jedno z najbardziej popularnych w Polsce spotkań o charakterze naukowo-szkoleniowym dedykowane dla środowiska lekarzy rodzinnych. To nie tylko możliwość wymiany doświadczeń, ale i zapoznania się z nowymi produktami leczniczymi i nowoczesnym sprzętem medycznym.

Czekamy na możliwość współpracy!

Dodaj komentarz