Oznaczenie UACR podczas XII Kongresu PTMR

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Podczas XII Kongresu PTMR we Wrocławiu uczestnicy wydarzenia mieli okazję przetestować analizatory automatyczne, które umożliwiają wykonanie badania w kierunku albuminurii.

Testy wykonywane w miejscu udzielania świadczeń dzięki możliwości szybkiego uzyskania wyniku stanowią istotny element diagnostyki, a ich znaczenie w tym zakresie stale rośnie. Oprócz często wykonywanych testów kasetkowych w kierunku infekcji, czy pomiaru stężenia glukozy z krwi włośniczkowej, możliwe jest także oznaczanie innych wskaźników, m.in. UACR, CRP czy NT-proBNP.

W trakcie Kongresu PTMR aż 190 osób miało okazję przekonać się o prostocie i szybkości oznaczenia wskaźnika UACR z moczu przy pomocy analizatorów automatycznych. Każda z osób, która poddała się badaniu otrzymała wydrukowany wynik ze swoim wynikiem.

UACR to czuły wskaźnik nieprawidłowej funkcji nerek wykorzystywany w diagnostyce PChN, ocenie progresji choroby oraz ocenie jej ciężkości. Dzięki wprowadzeniu opieki koordynowanej jest on dostępny dla lekarzy POZ w przypadku pacjentów objętych ścieżkami kardiologiczną, diabetologiczną oraz już za niedługo nefrologiczną.

Co istotne, spośród 190 przebadanych osób tylko u 60% badanych UACR wyniósł <30 mg/g, co stanowi wartość prawidłową. 69 badanych (36%) po oznaczeniu UACR otrzymało wynik w przedziale 30-300 mg/g, a 7 osób (4%) wynik powyżej 300 mg/g. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi 2-krotne uzyskanie wyniku UACR >30 mg/g w odstępie 3-6 miesięcy jest równoznaczne z rozpoznaniem PChN.

Należy mieć na uwadze, że większość próbek poddanych analizie było próbkami przygodnymi, podatnymi na wpływ czynników przedanalitycznych, a metoda przesiewowa ukierunkowana jest przede wszystkim na wartość predykcyjną ujemną, więc możliwe jest uzyskanie niewielkiego odsetka wyników zawyżonych w stosunku do oznaczeń ilościowych.

W przypadku uzyskania nieprawidłowego wyniku, zalecane jest powtórzenie wyniku po wyeliminowaniu ewentualnych czynników przedanalitycznych, które mogły mieć wpływ na wynik badania. Warto także pamiętać, że pojedynczy wynik nie świadczy o patologii, a wydalanie albuminy z moczem jest zależne od różnych czynników i może być zmienne w poszczególnych dniach. Po uzyskaniu nieprawidłowego wyniku badanie należy powtórzyć po 3-6 miesiącach. 

Nowy projekt Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Wykorzystanie automatycznych analizatorów do oceny moczu w POZ może stanowić znaczne ułatwienie w diagnostyce i wyłapywaniu najbardziej zagrożonych pacjentów. W ramach nowego projektu Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej przekaże wybranym placówkom analizatory umożliwiające oznaczenie UACR, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie rozpoznawalności PChN, a przez to zapewnienie pacjentom opieki na wczesnych etapach choroby i zahamowanie jej progresji.

Zachęcamy wszystkie placówki POZ realizujące opiekę koordynowaną do wzięcia udziału w projekcie.

Więcej informacji wkrótce!

Dodaj komentarz