Opieka koordynowana w POZ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi świadczeń realizowanych w ramach opieki koordynowanej w POZ.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15. września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dniem 1. października 2022 roku w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej została wprowadzona opieka koordynowana. 

Czym jest opieka koordynowana?

Zgodnie z założeniami programu POZ sprawuje skoordynowaną opiekę zdrowotną nad pacjentem, zapewniając mu kompleksowe wsparcie w chorobach przewlekłych oraz profilaktykę. Lekarze POZ otrzymali możliwość kierowania pacjentów na określone badania w ramach funduszów z nowo wprowadzonego budżetu powierzonego, z którego możliwe będzie finansowanie także innych świadczeń, w tym porad edukacyjnych (udzielanych przez pielęgniarkę lub lekarza), porad dietetycznych oraz konsultacji specjalistycznych w ramach opieki koordynowanej.

Jakie są główne cele opieki koordynowanej?

 • usystematyzowanie opieki nad pacjentem;
 • poszerzenie możliwości diagnostycznych POZu;
 • skrócenie ścieżki pacjenta do uzyskania odpowiednich świadczeń i możliwości konsultacji w ramach niektórych specjalizacji;
 • zindywidualizowane planowanie leczenia pacjentów chorujących przewlekle;
 • nasilenie realizacji programów profilaktycznych, w tym także poprzez aktywne zachęcanie pacjentów do zgłaszania się na badania;
 • zapewnienie informacji zwrotnej dla lekarza zlecającego poprzez ściślejszą współpracę ze specjalistami innych dziedzin;
 • poprawienie jakości opieki nad chorymi wskutek prowadzonej edukacji zdrowotnej i porad edukacyjnych;
 • zwiększenie wsparcia dietetycznego dla pacjentów.

Świadczenia opieki koordynowanej są realizowane w zakresie czterech ścieżek:

 • kardiologiczna: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków;
 • diabetologiczna;
 • pulmonologiczna/alergologiczna: POCHP, astma;
 • endokrynologiczna: niedoczynność tarczycy, guzki pojedyncze/mnogie.

Badania diagnostyczne dostępne dla lekarza POZ finansowane z budżetu powierzonego:

 • w ramach ścieżki kardiologicznej oraz częściowo diabetologicznej
  • EKG wysiłkowe
  • Holter EKG 24, 48, 72h
  • Holter RR
  • USG Doppler tt. szyjnych i naczyń kończyn dolnych
  • ECHO serca przezklatkowe
  • BNP, NT-proBNP
  • albuminuria
  • UACR
 • w ramach ścieżki endokrynologicznej
  • anty-TPO
  • anty-TSHr
  • anty-TG
  • biopsja cienkoigłowa tarczycy (u dorosłych)
 • w ramach ścieżki pulmonologicznej
  • spirometria
  • spirometria z próbą rozkurczową

Konsultacje specjalistyczne i dietetyczne

Aby realizować wybraną ścieżkę opieki koordynowanej placówka POZ musi zapewnić możliwość konsultacji ze specjalistą danej dziedziny. Taka konsultacja może odbywać się w dwóch formułach: wizyta stacjonarna, czyli bezpośredni kontakt pacjenta ze specjalistą lub konsultacja w formie zdalnej pomiędzy lekarzem POZ a lekarzem specjalistą. Konieczne jest także zapewnienie dostępu do konsultacji dietetycznych.

Wizyta kompleksowa i Indywidualny Plan Opieki Medycznej

Lekarz POZ obejmujący opieką chorego w ramach opieki koordynowanej obowiązany jest do przeprowadzenia corocznej wizyty kompleksowej, będącej podstawą do oceny obecnego stanu pacjenta oraz opracowania Indywidualnego Planu Opieki Medycznej. IPOM stanowi dla pacjenta opracowane wytyczne w zakresie postępowania farmakologicznego i niefarmakologicznego, a także zaplanowanych badań, konsultacji i porad edukacyjnych.

Rola koordynatora

Osobą sprawującą opiekę nad całym procesem diagnostyczno-teraputycznym pacjenta jest koordynator. Jego praca powinna przede wszystkim obejmować: 

 • promowanie profilaktyki poprzez aktywne zachęcanie pacjentów do badań,
 • umawianie wizyt pacjenta i planowanie konsultacji specjalistycznych, 
 • ustalanie terminu wykonywania badań dodatkowych, a także potwierdzanie badań i przypominanie o nich 
 • oraz informowanie o innych założeniach Indywidualnego Planu Opieki Medycznej wraz z monitorowaniem jego realizacji.

Schemat postępowania w opiece koordynowanej

Źródło: Na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ oraz materiałów edukacyjnych PTMR

Projekt edukacyjny PTMR: Opieka koordynowana

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne w związku z wprowadzeniem opieki koordynowanej w POZ. Do tej pory przeprowadziliśmy liczne spotkania ze specjalistami w formie webinarów, udostępniliśmy wiele nagrań poruszających najważniejsze kwestie, a także przygotowaliśmy szkolenie online w zakresie diabetologii.

Wszelkie informacje oraz materiały edukacyjne, w tym także w formie nagrań wideo znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w dedykowanej zakładce, którą stale aktualizujemy o nowe, najbardziej aktualne informacje dotyczące opieki koordynowanej.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi materiałami oraz śledzenia najnowszych informacji!

Dodaj komentarz

Przewlekła chroba nerek

Kurs dla lekarzy POZ

Dołącz do PTMR

Zapraszamy do dołączenia do PTMR, udziału w pracach Sekcji, uczestnictwa w szkoleniach, w tym online.