Niewydolność serca – ankieta dla lekarzy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

W imieniu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową.

Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF) to heterogenna jednostka chorobowa, u podłoża rozwoju której jest wiele różnorodnych mechanizmów. Szacuje się, że ponad połowę przypadków niewydolności serca stanowi HFpEF, a w związku ze starzeniem się społeczeństwa liczba chorych będzie się zwiększała.

Zachęcamy Państwa do udziału w krótkim międzynarodowym badaniu ankietowym. Celem badania jest ocena praktyki w zakresie diagnostyki i terapii niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową ze szczególnym uwzględnieniem amyloidozy, która często pozostaje niezdiagnozowana.

Inicjatorem badania jest Postgraduate Course in Heart Failure (PCHF) działający u boku Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Szacowany czas potrzebny na jej wypełnienie to maksymalnie 10 min.
Ankieta jest w języku angielskim.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Dodaj komentarz