Webinar: Zapobieganie zakażeniom RSV - 25.06.2024 r. godz. 19:00

Co nowego w Sekcji Medycyny Podróży?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Logotyp PTMR

W skład Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej wchodzi wiele sekcji, a jedną z nich jest Sekcja Medycyny Podróży. Obecnie przewodniczącym jest prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski. Główne działania nakierowane są na:
– poszerzanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego lekarzy rodzinnych w zakresie interdyscyplinarnej medycyny podróży poprzez organizację szkoleń i warsztatów,
– dostarczanie bieżących informacji na temat wytycznych i regulacji dotyczących zdrowia międzynarodowego oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej na świecie,
– dostarczanie bieżących informacji na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia osób podróżujących do rejonów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych.

Dołączyć do sekcji można już na etapie składania deklaracji członkowskiej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, zarówno elektronicznym jak i papierowym. Obecni członkowie PTMR mogą dołączyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Zachęcamy do korzystania ze strony medycynatropikalna.pl poświęconej zagadnieniom medycyny podróży. Można tam znaleźć wiele ciekawych informacji przydatnych także w praktyce lekarza POZ.

Zapraszamy również do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Medycyna podróży w praktyce lekarskiej”, która planowana jest na II kwartał 2021 roku w terminie uzależnionym od sytuacji epidemiologicznej w Warszawie.

Dla członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej dostępne są dwie publikacje autorstwa prof. Krzysztofa Korzeniewskiego: “Medycyna podróży w praktyce lekarskiej” oraz “Medyczny niezbędnik podróżnika“. Można jest odebrać bezpłatnie w siedzibie PTMR przy ulicy Syrokomli 1 we Wrocławiu lub zamówić ich wysyłkę (zamawiający ponosi koszt przesyłki) poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres ptmr@ptmr.info.pl. Liczba egzemplarzy jest ograniczona, o otrzymaniu decyduje kolejność zgłoszeń!

Medycyna podróży w praktyce lekarskiej – okładka

Medyczny niezbędnik podróżnika – okładka

Zapraszamy do odwiedzenia strony sekcji, gdzie można dowiedzieć się więcej także o innych sekcjach PTMR.

Przewlekła chroba nerek

Kurs dla lekarzy POZ

Dołącz do PTMR

Zapraszamy do dołączenia do PTMR, udziału w pracach Sekcji, uczestnictwa w szkoleniach, w tym online.