Sekcje

 

W naszych zamierzeniach, sekcja zgromadzi osoby zainteresowane działalnością naukową w medycynie rodzinnej. Do członków sekcji będą w pierwszej kolejności kierowane pomysły badawcze i zaproszenia do ich realizacji, czy informacje o możliwościach pozyskania środków. Członkowie sekcji, mając własne pomysły badawcze, będą mogli je skonsultować z zarządem sekcji i uzyskać porady, czy opinie. Chcąc opublikować pracę – uzyskać poradę, gdzie warto.
Sekcja będzie również mogła organizować konkursy i rekomendować granty naukowe dla lekarzy rodzinnych, a także występować do zarządu o środki na ich sfinansowanie. Będzie też organizować spotkania i warsztaty w ramach kongresów PTMR oraz innych konferencji organizowanych przez nasze Towarzystwo.

Przewodnicząca: dr hab. Karolina Kłoda
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Maria Bujnowska-Fedak

 

Przewodniczący: lek. Michał Jędrzejek

 

Przewodnicząca: dr hab. Aneta Nitsch-Osuch

 

Przewodnicząca: lek. Joanna Szeląg

 

Sekcja medycyny stylu życia promuje tę dziedzinę, jako najlepszą metodę prewencji chorób cywilizacyjnych, z którymi lekarze rodzinni spotykają się każdego dnia. Stworzymy materiały edukacyjne, z których lekarze rodzinni będą mogli korzystać w pracy z pacjentami. Skupimy w jednym miejscu lekarzy, którzy chcą leczyć również środkami niefarmakologicznymi. Nauczymy jak wprowadzać metody behawioralne i motywacyjne w praktyce klinicznej. Nadrzędnym celem jest wspieranie prozdrowotnego stylu życia na wielu płaszczyznach. W niedalekiej przyszłości stworzymy grupy lokalne, w których będzie można pracować i rozwijać się. W odpowiedzi na duże zainteresowanie słuchaczy zorganizujemy na IX Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej ponownie cały panel medycyny stylu życia oraz warsztaty kuchni roślinnej. W razie pytań, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z przewodniczącą sekcji Kamilą Markiewicz – rezydentką medycyny rodzinnej, doktorantką w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu oraz studentką studiów podyplomowych z psychodietetyki.

Przewodnicząca: lek. Kamila Markiewicz
kamila.markiewicz.13@gmail.com

 

Kierunki działania Sekcji Medycyny Podróży PTMR:

– poszerzanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego lekarzy rodzinnych w zakresie interdyscyplinarnej medycyny podróży poprzez organizację szkoleń i warsztatów,

– dostarczanie bieżących informacji na temat wytycznych i regulacji dotyczących zdrowia międzynarodowego oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej na świecie,

– dostarczanie bieżących informacji na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia osób podróżujących do rejonów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych.

Przewodnicząca: dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak
Wiceprzewodniczący, prof. płk Krzysztof Korzeniewski, dr n. med. Małgorzata Koziarska-Rościszewska

 

Przewodniczący: lek. Piotr Polański

p.polanski@wp.pl

 

Przewodnicząca: prof. dr hab. Barbara Ślusarska

barbara.slusarska@umlub.pl

Zapisz się do naszego Newslettera