8. najbardziej wpływowa osoba w polskiej medycynie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

8. najbardziej wpływowa osoba w polskiej medycynie na #ListaStu2021 to dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW, Prezes Zarządu Głównego PTMR i konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UM we Wrocławiu, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej. Przewodniczy zespołowi ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, powołanemu przez Ministra Zdrowia. Członek Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz redaktor naczelna czasopisma „Lekarz POZ”. Do stycznia 2022 członek Rady Medycznej ds. COVID-19 przy Premierze RP.

Na Liście Stu 2021 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie Puls Medycyny odnotował w stosunku do poprzedniego roku: 36 wzrostów, 35 spadków, 4 pozycje bez zmian, a 25 osób znalazło się w rankingu po raz pierwszy lub wróciło po nieobecności.

Źródło: Puls Medycyny
https://pulsmedycyny.pl/lista-stu-2021-medycyna-1145590

Dodaj komentarz