Konferencja – Medycyny podróży w praktyce lekarskiej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

W imieniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży oraz konferencyjnego Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Medycyna podróży w praktyce lekarskiej„, która odbędzie się w hotelu Mercure w Gdyni w dniach 19-21 kwietnia 2024 r.

Warsztaty dotyczące przygotowania podróżnych do wyjazdu w najpopularniejsze destynacje, wykłady konferencyjne przedstawiające aktualną sytuację epidemiologiczną chorób infekcyjnych i inwazyjnych, wytyczne i regulacje dotyczące działań profilaktycznych w odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych, problemy związane z międzynarodowym ruchem podróżnych oraz specyfika procesu diagnostyczno-terapeutycznego zostaną zaprezentowane przez epidemiologów, tropikalistów, zakaźników, internistów i lekarzy rodzinnych, którzy w przystępny sposób zapoznają Państwa z najnowszymi trendami w medycynie podróży.

Z przyjemnością informujemy również Państwa, że Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży, jako pierwsze towarzystwo naukowe w Polsce, przeszło pozytywną weryfikację Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i uzyskało wpis do rejestru towarzystw naukowych oraz państwowych instytutów badawczych przyznających certyfikaty umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Oczywiście PTMMTiP aplikowało o certyfikację w zakresie umiejętności zawodowej – Medycyna podróży.

Oznacza to, że 19 kwietnia 2024 r. (przed rozpoczęciem III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Medycyna podróży w praktyce lekarskiej”), w hotelu Mercure w Gdyni odbędzie się pierwszy egzamin certyfikujący dla lekarzy specjalistów ubiegających się o certyfikat umiejętności zawodowej Medycyna podróży(przyznawany bezterminowo). 

Wszystkie informacje na temat certyfikacji oraz egzaminu uzyskacie Państwo na stronie internetowej Towarzystwa. W regulaminie organizacji i prowadzenia certyfikacji w zakresie umiejętności zawodowej Medycyna podróży znajdziecie Państwo szczegółowy zakres wiedzy obowiązujący na egzaminie (zgodny z zakresem wiedzy obowiązującym na egzaminie organizowanym przez International Society of Travel Medicine, przyznającym Certificate in Travel Health). Pytania egzaminacyjne zostaną przygotowane na podstawie publikacji rekomendowanych przez PTMMTiP, w szczególności: CDC Yellow Book 2024, Health Information for International Travel, Oxford University Press 2023 oraz Medycyna Podróży 2023-2024, Travel Medicine: Gdynia 2023.

Niezależnie od umiejętności zawodowej Medycyna podróży, Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży (PTMMTiP) kontynuuje ideę funkcjonowania Krajowej Sieci Ośrodków Medycyny Podróży – KSOMP oraz nieodpłatnego przyznawania certyfikatów Certyfikowanych Ośrodków Medycyny Podróży (COMP) po zdaniu testu wiedzy dla aplikujących do KSOMP podczas naszej konferencji oraz za prowadzenie sprawozdawczości medycznej i składanie do PTMMTiP corocznych sprawozdań ze swojej działalności.

Zapraszamy do rejestracji na konferencje:

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz