Webinar: Miejsce diklofenaku pośród leków z I szczebla drabiny analgetycznej - 18.06.2024 r. godz. 19:00

Koalicja na rzecz przewlekłej choroby nerek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej zainicjowało powstanie Koalicji na Rzecz Przewlekłej
Choroby Nerek, której celem jest budowanie świadomości i promowanie wiedzy na temat
przewlekłej choroby nerek, jej profilaktyki oraz wczesnej diagnostyki.

Do udziału w Koalicji zaproszono ekspertów z zakresu nefrologii, zdrowia publicznego,
farmakoekonomii oraz medycyny rodzinnej.

W składzie Koalicji znaleźli się:

 • prof. Agnieszka Mastalerz-Migas – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
 • prof. Andrzej Fal – prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego
 • prof. Marcin Czech – prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
 • prof. Andrzej Oko – prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
 • prof. Magdalena Krajewska – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
 • prof. Beata Naumnik – Kierownik Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ,
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • prof. Jolanta Małyszko – członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
 • prof. Tomasz Stompór – kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych
  w Olsztynie.

Podczas inaugurującego spotkania, uczestnicy Koalicji opracowali postulaty, które wskazują
propozycje zmian systemowych oraz działań mających na celu poprawę opieki nad pacjentem z
PChN. Do postulowanych zmian należą:

 • budowanie świadomości na temat PChN przy zaangażowaniu organizacji pacjentów, zarówno
  w społeczeństwie, jak i w środowisku lekarzy i farmaceutów,
 • regularna diagnostyka wykonywana w grupach ryzyka,
 • opracowanie standardów postępowania i skoordynowanie opieki nad pacjentem, co pozwoli
  na zacieśnienie współpracy między lekarzem POZ a nefrologiem,
 • dostęp do refundowanych, nowoczesnych i ratującej życie farmakoterapii.

W ramach powyższych działań, PTMR objęło także Patronatem kampanię społeczną #OtwórzSerceNaNerki, której zadaniem jest budowanie świadomości odnośnie roli nerek w życiu każdego z nas oraz możliwości zachowania ich w dobrej kondycji na długie lata.

Dodaj komentarz

Przewlekła chroba nerek

Kurs dla lekarzy POZ

Dołącz do PTMR

Zapraszamy do dołączenia do PTMR, udziału w pracach Sekcji, uczestnictwa w szkoleniach, w tym online.