Webinar: Zapobieganie zakażeniom RSV - 25.06.2024 r. godz. 19:00

Diagnostyka i leczenie bezsenności przez lekarzy POZ – ankieta

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest ocena diagnozowania i leczenia bezsenności u osób dorosłych przez lekarzy POZ w Polsce.


Bezsenność definiuje się jako sytuację, w której pacjent śpi zbyt krótko w stosunku do swoich potrzeb, co prowadzi do pogorszenia jego funkcjonowania w ciągu dnia. W zależności od obrazu klinicznego i mechanizmu można wyróżnić bezsenność psychofizjologiczną, reaktywną, paradoksalną, wynikającą z niewłaściwej higieny snu oraz wtórną do innych sytuacji klinicznych.

Choroba ta zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, zaburzeń nastroju i funkcji poznawczych. Pojawienie się bezsenności najczęściej tłumaczy się współwystępowaniem czynników predysponujących, prowokujących i podtrzymujących bezsenność. Dodatkową rolę pełnią czynniki fizjologiczne i poznawcze, z którymi mogą współgrać uwarunkowania organiczne. Proces diagnostyczny bezsenności opiera się przede wszystkim na wywiadzie lekarskim obejmującym pytania dotyczące rytmu okołodobowego, higieny snu i warunków nocnego wypoczynku.


Za pomocą poniższej ankiety chcielibyśmy ocenić, jak lekarze POZ w Polsce diagnozują i leczą bezsenność u osób dorosłych. 

Na przykładzie dwóch przedstawionych pacjentów chcielibyśmy poznać Pana/Pani typowy sposób postępowania w przypadku pacjenta skarżącego się na bezsenność. Chcielibyśmy również się dowiedzieć jakie trudności, potrzeby i pytania mają lekarze pierwszego kontaktu związane z leczeniem bezsenności.

Ankieta stanowi istotny element w zakresie merytorycznego opracowania kursu dot. bezsenności dla lekarzy rodzinnych, a także ważny wkład w budowanie wiedzy i świadomości w obszarze diagnostyki i leczenia bezsenności w Polsce.

Uzyskane na podstawie ankiety wyniki zostaną opracowane, aby na ich podstawie możliwe było przygotowanie materiałów edukacyjnych dla lekarzy i pacjentów dotyczące bezsenności.

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Wyłącznym Partnerem Projektu jest firma LEK-AM.

Dodaj komentarz

Przewlekła chroba nerek

Kurs dla lekarzy POZ

Dołącz do PTMR

Zapraszamy do dołączenia do PTMR, udziału w pracach Sekcji, uczestnictwa w szkoleniach, w tym online.