Webinar: Pacjent z depresją i bezsennością w gabinecie lekarza rodzinnego - 16.04.2024 r. godz. 19:00

Czy otyłość jest powodem do wstydu? – artykuł Sekcji Naukowej PTMR

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym artykułem, który powstał przy udziale członków Sekcji Naukowej PTMR oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia dotyczącym stygmatyzacji pacjentów z nadmierną masą ciała.

Czy zdaniem pracowników ochrony zdrowia otyłość jest powodem do wstydu? Jakie odczucia towarzyszą medykom w kontakcie z pacjentami chorującymi na otyłość? Jak rozpowszechnione jest zjawisko stygmatyzacji chorych na otyłość wśród lekarzy, dietetyków i innych profesjonalistów ochrony zdrowia w Polsce?

Pytania te postawili sobie autorzy opublikowanego kilka dni temu na łamach czasopisma Nutrients (IF=5.9) artykułu „Is Obesity a Cause for Shame? Weight Bias and Stigma among Physicians, Dietitians, and Other Healthcare Professionals in Poland—A Cross-Sectional Study”: lek. Alicja Baska, lek. Karolina Świder, dr hab. n. o zdr. Wojciech Zgliczyński, dr hab. n. med. Karolina Kłoda, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas i dr n. med. Mateusz Babicki. To pierwsze badanie w Polsce analizujące zjawiska tzw. „weight bias” i „weight stigma” wśród pracowników ochrony zdrowia przy użyciu zwalidowanego narzędzia.


W badaniu udział wzięło blisko 700 profesjonalistów ochrony zdrowia, a wyniki analizy wykazały średni poziom rozpowszechnienia zjawiska uprzedzenia dotyczącego masy ciała w Polsce (weight bias, mierzonego za pomocą kwestionariusza Fat Phobia Scale) oraz istotne statystycznie różnice pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi medyków.

Najczęściej wskazywanymi odczuciami w kontakcie z pacjentami chorującymi na otyłość były chęć pomocy (57%), uprzejmość (47%) i współczucie (38%). Jednocześnie blisko co trzeci medyk uważał, że otyłość to powód do wstydu.


Medycy są zgodni, że otyłość to choroba przewlekła (98%), ale różnią się przekonaniami co do skuteczności metod terapeutycznych – leczenie farmakologiczne zostało wskazane jako skuteczna forma terapii przez blisko 94% lekarzy w porównaniu do 75% dietetyków.


Przy tej okazji przypominamy fragment wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości:

  • Piętnowanie nadmiernej masy ciała skutkuje pogorszeniem samopoczucia i zdrowia psychicznego chorych na otyłość, a tym samym przekłada się na pogorszenie wyników ich leczenia.
  • Każdy kontakt lekarza lub innego pracownika ochrony zdrowia z chorym na otyłość wymaga dbałości o odpowiednią komunikację oraz o to, by nadmierna masa ciała chorego nie stała się przeszkodą ograniczającą jego dostęp do świadczeń zdrowotnych, o ile nie jest to uzasadnione względami medycznymi.


Artykuł jest wynikiem współpracy Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia oraz Zakładu Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP.

Niezmiernie cieszy nas fakt, iż powyższy artykuł został opublikowany w renomowanym czasopiśmie Nutrients z IF =5,9!

Gratulujemy wszystkim autorom i gorąco zachęcamy do zapoznania się z tekstem.

Dodaj komentarz