Ankieta: Potrzeba w zakresie zaopatrzenia w sprzęt stomijny

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Fundacja STOMAlife, Stowarzyszenie POL-ILKO oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych PTPS postanowiły wspólnie zbadać potrzeby osób z wyłonioną stomią w obszarze zaopatrzenia w sprzęt stomijny i akcesoria stomijne. Na zlecenie organizacji badanie przeprowadzi grupa uznanych specjalistów w zakresie badań społecznych.

Po roku funkcjonowania nowych zasad refundacji sprzętu do zaopatrzenia stomii środowiska stomijne zgłaszają liczne spostrzeżenia i postulaty.

Mając na uwadze potrzebę przygotowania propozycji zmian obecnie funkcjonującego Rozporządzenia zwracamy się do zainteresowanych osób z prośbą o wypełnienie przygotowanej ankiety. Opracowanie raportu z przeprowadzonego badania dotyczącego potrzeb i oczekiwań osób z wyłoniona stomią w tym obszarze posłuży nam jako źródło rzetelnej wiedzy w przygotowaniu postulatów odnośnie potrzebnych zmian w tym obszarze.

Celem prowadzonego badania jest poznanie potrzeb i oczekiwań stomiczek i stomików w obszarze zaopatrzenia w sprzęt stomijny, przede wszystkim tych osób, które mają już pewne doświadczenie w zaopatrzeniu stomii. W ankiecie pytamy jak osoby z wyłoniona stomią radzą sobie w obliczu funkcjonującej od roku zmiany zasad refundacji, nie tylko odnośnie ilości możliwego do odebrania w ramach refundacji sprzętu worki i płytki, ale również zmiany w dostępności akcesoriów niezbędnych w codziennej pielęgnacji stomii.

Istotnym elementem prowadzonego badania jest związek wysokości limitu refundacji na sprzęt stomijny z aktualnymi potrzebami stomiczek i stomików jak również wprowadzona zasada częściowej odpłatności.

Ankieta dostępna jest w wersji online.

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz