Ankieta dotycząca problemów zdrowotnych uchodźców z Ukrainy w POZ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

W związku z wydarzeniami, które mają miejsce za wschodnią granicą naszego kraju, wiele placówek POZ obejmuje opieką uchodźców z Ukrainy. Chcąc poznać aktualne problemy, z którymi zgłaszają się pacjenci, przygotowano ankietę dotyczącą problemów medycznych uchodźców z Ukrainy.

Od początku wojny Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej prowadzi działania mające na celu zapewnienie pacjentom z Ukrainy odpowiedniej pomocy medycznej. W tym celu na naszej stronie internetowej powstała dedykowana zakładka „Pacjenci z Ukrainy” z wieloma przydatnymi materiałami dostępnymi w 2 językach (polski i ukraiński/rosyjski), stworzyliśmy bazę tłumaczy, a także przygotowaliśmy wyszukiwarkę podmiotów medycznych realizujących świadczenia w językach obcych.

Obecnie chcielibyśmy ocenić, z jakimi problemami zdrowotnymi zgłaszają się do POZ uchodźcy z Ukrainy w ostatnim czasie. Pozwoli nam to lepiej poznać ich problemy zdrowotne i porównać z wynikami z początku wybuchu wojny.

Ze względu na powyższe, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie przygotowanej ankiety.


Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i każdą wypełnioną ankietę!

Dodaj komentarz