Webinar: Aerozoloterapia w POZ i rady prawnika

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej zaprasza lekarzy na podwójny webinar: Aerozoloterapia w POZ w dobie COVID-19; Rady prawnika dla lekarza POZ na trudne czasy

Wykłady przedstawią dr hab. Maciej Kupczyk, który opowie o aerozoloterapii w POZ oraz mec. Radosław Tymiński, który udzieli przydatnych lekarzowi POZ rad. Całość będzie prowadzona przez dr hab. Agnieszkę Mastalerz-Migas.

Webinar odbędzie się w poniedziałek 08.06.2020 r. o godzinie 19:30.

Partnerem edukacyjnym webinaru jest firma LEK-AM
dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
Profesor nadzwyczajny Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi, specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii. Główne zainteresowania naukowe dotyczą astmy ciężkiej, POChP, nowych metod leczenia chorób alergicznych, immunoterapii swoistej i nadwrażliwości na leki.
Prezydent Elekt Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Autor licznych publikacji naukowych. Doświadczenie zdobył na szkoleniach w Huddinge Sjukhus oraz Centrum Badań nad Alergiami, Karolinska Institutet w Szwecji i Ospedale Luigi Sacco we Włoszech. Nagrodzony nagrodą zespołową Ministra Zdrowia za cykl prac poświęconych diagnostyce i badaniu mechanizmów alergii oraz nagrodą Rektora UM w Łodzi pierwszego i drugiego stopnia za osiągnięcia naukowe.
 
mec. Radosław Tymiński
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, ekspert do spraw legislacji, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując 8 lat w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (potem Biurze Analiz Sejmowych, gdzie m.in. doradzał sejmowej Komisji Zdrowia) oraz w kancelariach radców prawnych i adwokatów. Przez wiele lat współpracował z samorządami zawodów medycznych m.in. Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych i Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych. Jest autorem 7 książek oraz blisko 100 publikacji z zakresu prawa medycznego. Jest wykładowcą prawa medycznego na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim obroną lekarzy w sprawach sądowych oraz obsługą podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich.

Zapraszamy również na stronę PTMR poświęconą webinarom.