Webinar: Kompetencje miękkie w Twoim POZ. Czy warto i jak zacząć? 03.06.2024 r. godz. 18:00

Stanowisko w sprawie opieki nad dziećmi zdrowymi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
CoViD-19

Stanowisko w sprawie opieki nad dziećmi zdrowymi

AKTUALIZACJA 13.03.2020 r. – nowy komunikat

Publikujemy stanowisko konsultant krajowej w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz konsultant krajowej w dziedzinie pediatrii dotyczące opieki nad dziećmi zdrowymi w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej w czasie zagrożenia epidemiologicznego zakażeniami SARS-CoV-2

Stanowisko 10.03.2020 r. PDF

Stanowisko konsultant krajowej w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz konsultant krajowej w dziedzinie pediatrii dotyczące opieki nad dziećmi zdrowymi w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej w czasie zagrożenia epidemiologicznego zakażeniami SARS-CoV-2

Mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, zalecające ograniczenie ruchu pacjentów w placówkach ochrony zdrowia, poprzez m.in. realizację teleporad oraz przesunięcie w czasie wizyt, które nie są niezbędne w najbliższym czasie, a jednocześnie uwzględniając, jak duże znaczenie w profilaktyce chorób infekcyjnych mają szczepienia, zalecamy:
1. odroczenie bilansów dzieci zdrowych do 30 kwietnia
2. utrzymanie bieżącej realizacji szczepień obowiązkowych i zalecanych, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Szczepienia są najskuteczniejszą profilaktyką w zapobieganiu chorobom.
Pragniemy zwrócić uwagę kierującym placówkami, na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oczekującym na szczepienie i pozostającym w placówce po szczepieniu – w terminie przeznaczonym na wykonywanie szczepień nie należy realizować wizyt innych pacjentów (rozdział czasowy), chyba że jest możliwość pełnego oddzielenia poradni dzieci zdrowych od części, gdzie przyjmowanie są chorzy. Niedopuszczalne jest przebywanie oczekujących na szczepienie/po szczepieniu z innymi pacjentami we wspólnej poczekalni. Zwracamy również uwagę na przeprowadzenie prawidłowej kwalifikacji do szczepień, uwzględniającej wywiad i badanie przedmiotowe.

Prof. dr hab. med. Teresa Jackowska
Konsultant krajowa w dziedzinie pediatrii

Dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej

Więcej informacji o SARS-CoV-2

Zachęcamy również do zapoznania się z innymi opracowaniami przydatnymi w pracy lekarza rodzinnego.