Regionalne Centrum Leczenia Chłoniaków we Wrocławiu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Logotyp PTMR

Przedstawiamy informację od prof. Tomasza Wróbla, Kierownika Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu skierowaną do lekarzy rodzinnych.

Regionalne Centrum Leczenia Chłoniaków przy Klinice Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oferuje kompleksową opiekę nad chorymi z nowotworami układu chłonnego. Wykonujemy pełną diagnostykę: od pobrania węzła chłonnego, poprzez ocenę histopatologiczną uzupełnioną o badania cytometryczne, genetyczne i molekularne, a także badania obrazowe. Prowadzimy leczenie chemioimmunoterapią, lekami celowanymi takimi jak inhibitory kinaz, przeciwciała monoklonalne, wykonujemy auto- i allotransplantacje szpiku oraz, w wybranych przypadkach, proponujemy udział w badaniach klinicznych z nowym, innowacyjnymi cząsteczkami.

Jeśli macie Państwo pacjenta z powiększeniem węzłów chłonnych, podejrzeniem chłoniaka prosimy o skierowanie do naszego ośrodka:
1. Wystaw kartę DILO
2. Kontakt z koordynatorem DILO nr tel. 885 859 710 email: kartaonkologiczna@usk.wroc.pl
3. Adres: Klinika Hematologii ul. Pasteura 4, 50-367 Wrocław