Nowy konsultant krajowy ds. medycyny rodzinnej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Logotyp PTMR

Nowy konsultant krajowy ds. medycyny rodzinnej

Od 19.02.2020 r. stanowisko konsultanta krajowego ds. medycyny rodzinnej objęła dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, zastępując dr Agnieszkę Jankowską-Zduńczyk.

Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas jest specjalistą medycyny rodzinnej od 2008 r. oraz Kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od 12.10.2019 r. jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wcześniej pełniła funkcję wiceprezesa Towarzystwa.

Nowy konsultant krajowy ds. medycyny rodzinnej jest również nauczycielem akademickim oraz autorem podręczników z dziedziny medycyny rodzinnej i wielu publikacji. Naukowo zajmuje się przede wszystkim tematami grypy i jej profilaktyki, chorób układu oddechowego i szczepień. Od wielu lat była zaangażowana w pracę na rzecz rozwoju medycyny rodzinnej, między innymi przez organizowanie licznych szkoleń czy opracowywanie rekomendacji dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas jest redaktor naczelną czasopisma „Lekarz POZ” oraz zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Family Medicine & Primary Care Review„. Pełni także funkcję Sekretarza Rady Naukowej największego kongresu medycznego organizowanego corocznie w Polsce Top Medical Trends. Jest również kierownikiem naukowym cyklu szkoleniowego Forum Lekarza Praktyka – Medycyna Rodzinna.

Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza w 2001 r., zdobyła stopień naukowy doktora nauk medycznych w 2005 r., a w 2015 r. uzyskała habilitację. Jako lekarz rodzinny pracuje w Centrum Medycznym Ad-Med we Wrocławiu.

Wykaz konsultantów krajowych na stronie Ministerstwa Zdrowia